Poklon kartica je praktičan poklon za sve prigode kad želimo razveseliti bližnje

i u privatnom, a i poslovnom kontekstu.

Za više informacija o poklon kartici odaberite želite li je darovati

kao fizička ili pravna osoba:

Na našim blagajnama nabavite Poklon karticu, koju je moguće višekratno koristiti u bilo kojoj našoj prodavaonici u Hrvatskoj. Naša poklon kartica, originalan je i poseban poklon za sve prigode.

750x500_content_export_small_mobile.jpg

S ciljem dodatnog unapređenja bogate ponude za blagdansko darivanje i sve druge posebne prigode, Konzum je svojim kupcima olakšao odabir najljepših poklona za najmilije i ponudio novu uslugu - Konzum poklon karticu.

Konzum poklon kartica jedinstven je poklon. Njezina je vrijednost u tome što pruža velike mogućnosti izbora, što je to dar koji omogućuje da osoba koja dobiva poklon sama odabere što zaista treba i želi. Darivanje time dobiva dodatnu dimenziju, a kupnja postaje još veći užitak i zabava. Konzumova bogata ponuda i različit asortiman proizvoda pružaju velike mogućnosti izbora za darivanje najmilijih tijekom cijele godine i u svim posebnim prigodama.

750x5002_content_export_small.jpg

 

Poklon kartica, u vrijednosti iznad 6,64 € (50 kn), dostupna je u našim odabranim prodavaonicama, ali ju je moguće iskoristiti u bilo kojem našem prodajnom mjestu, u roku od 12 mjeseci od dana kupnje kartice. Kartica se može kupiti na našem info pultu u prodavaonicama i na blagajnama prilikom obavljanja kupnje, a vrijedi od trenutka aktivacije na blagajni.

Uplatu vrijednosti na Poklon karticu moguće je napraviti gotovinom, debitnim i kreditnim karticama ili drugom Poklon karticom. Također, moguće je platiti cjelokupan ili djelomičan iznos kupnje.

Svi oni koji ne žele pogriješiti u odabiru poklona za najmilije, od sada imaju jednostavno rješenje – novu Konzum poklon karticu.

 

Kako kupiti poklon karticu?

 • odaberite iznos vrijednosti koji se unosi na blagajni

 • poklon karticu platite na blagajni: gotovinom, jednokratno, kreditnom karticom ili debitnom karticom

 • kupnjom na blagajni, vrijednost poklon kartice će biti uvećana ovisno o odabranom iznosu

 • aktivacijom poklon kartice prihvaćate opće uvjete poslovanja i pravila korištenja kartice koje možete vidjeti ovdje


Kako iskoristiti poklon karticu?

 • Poklon karticu moguće je iskoristiti u svim našim prodavaonicama.

 • Poklon kartica se može koristiti za plaćanje trgovačke robe na svim maloprodajnim mjestima Konzuma, osim za plaćanje putem interneta, plaćanje računa za režije, goriva, lutrije, telefonskih bonova, cigareta i plaćanje kompozitnih plinskih boca.

 • Iznos kartice je moguće višekratno koristiti do isteka iznosa.

 • Rok valjanosti kartice je 1 godinu od trenutka aktivacije.

 • Poklon karticu nije moguće zamijeniti za novac.

 • Potražite poklon karticu na blagajnama i info pultu u svim našim Super prodavaonicama, a iskoristite ih u bilo kojem Konzumu u Hrvatskoj.


 

PRAVILA KORIŠTENJA KONZUM POKLON KARTICE

 

Konzum plus d.o.o. Zagreb kao izdavatelj Poklon kartice (dalje : Konzum) utvrđuje Pravila korištenja Poklon kartice Društva. Ova Pravila obvezuju kako Konzum tako i korisnika Poklon kartice. Samim korištenjem Poklon kartice korisnik Poklon kartice prihvaća Pravila korištenja Poklon kartice.

 • Poklon kartica je kartica izrađena od plastike, sadrži magnetni zapis, s vrijednošću prema odabiru kupca, s time da minimalni iznos za uplatu mora biti veći od 10 € (75,34 kn).

 • Poklon kartica se može kupiti na prodajnim mjestima Konzuma, popis prodavaonica naveden je ovdje.

 • Uplatu vrijednosti na Poklon karticu nije moguće napraviti korištenjem kartice na rate.

 • Poklon kartica se može koristiti za plaćanje trgovačke robe na svim maloprodajnim mjestima Konzuma osim za plaćanje putem interneta, plaćanje računa za režije, plaćanje goriva, plaćanje lutrije, plaćanje telefonskih bonova, A-BONOVA, plaćanje cigareta i plaćanje kompozitnih plinskih boca. Za plaćanje Poklon karticom nije moguće izdati R-1 račun.

 • Poklon karticom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa

 • Ukoliko iznos na Poklon kartici nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodavaonica prihvaća, bankovnim i Poklon karticama također. Jedan račun se može platiti s više Poklon kartica.

 • Poklon kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva.

 • Konzum ne odgovara za gubitak Poklon kartice te se u slučaju gubitka ili uništenja Poklon kartice za istu ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

 • Poklon kartica treba se iskoristi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje Poklon kartice. Iznos na Poklon kartici moguće je višekratno koristiti do potpunog iskorištenja iznosa na kartici unutar 12 mjeseci od dana kupnje Poklon kartice, a nakon isteka 12 mjeseci od dana kupnje Poklon kartice nepotrošeni iznos na kartici se briše i nije ga moguće iskoristiti.

 • Korisnik Poklon kartice može telefonskim pozivom na besplatni info telefon 0800 400 000 ili na info-pultu prodavaonice provjeriti stanje iznosa novca na kartici kao i rok valjanosti kartice. Korisnik Poklon kartice ne može tražiti povrat novca za kupljenu Poklon karticu.

 • Prilikom korištenja Poklon kartice korisnik ne skuplja MultiPlusCard bonus eure.

 • Društvo će ova Pravila objaviti na svojoj internet stranici.

 • Društvo pridržava pravo izmjene ovih Pravila, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon kartica u svakom trenutku, uz obavezu da korisnicima Poklon kartica omogući da iste iskoriste do potpunog iskorištenja iznosa na kartici, a najkasnije do isteka njihovog roka valjanosti.

 • U slučaju spora između korisnika Poklon kartice i Konzuma stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 • Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od 18. siječnja 2022. godine.

 • U slučaju razlikovanja odredaba koje su otisnute na Poklon kartici/nosaču Poklon kartice i odredaba ovih Pravila pravnu snagu i valjanost imaju isključivo odredbe ovih Pravila.