Plati svoje režije

Tvoje račune s 2D barkodom blagajnica će skenirati poput ostalih artikala, a nakon plaćanja dobit ćeš potvrde za svoju evidenciju.

Naknada za plaćanje računa iznosi 3,50 kn.

Parteri za koje se obavlja plaćanje računa po povoljnijoj naknadi:

PLAĆANJE GOTOVINOM

PLAĆANJE KARTICAMA

IZDAVATELJ

Naknada po plaćenom računu

Naknada po plaćenom računu

GEN-I ZAGREB D.O.O.

0,00 kn

0,00 kn

ATLAS PLUS D.O.O.

0,00 kn

0,00 kn

SBERBANK MASTERCARD CHARGE/REVOLVING

0,00 kn

0,00 kn

ISTRA D.O.O.

0,00 kn

0,00 kn

TROGIR HOLDING D.O.O.

1,00 kn

1,00 kn

UNIKOM D.O.O.

0,00 kn

1,20 kn

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

0,00 kn

1,00 kn

RAIFFEISEN ZDMF HRVATSKOG LIJEČNIČKOG SINDIKATA

0,00 kn

1,00 kn

RAIFFEISEN ZDMF NOVINAR

0,00 kn

1,00 kn

RAIFFEISEN ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

0,00 kn

1,00 kn

UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOĆ

0,00 kn

1,50 kn

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT

1,00 kn

2,50 kn

GPZ-OPSKRBA D.O.O. (za kupce kućanstvo na području ELEKTROMETALA-DISTRIBUIJE PLINA, BJELOVAR)

0,00 kn

3,50 kn

U svim prodavaonicama režije i račune možete platiti Maestro, Mastercard i Visa karticama, a za provjeru mogućnosti plaćanja gotovinom provjerite POPIS PRODAVAONICA.

Za sve dodatne informacije nazovite besplatni info telefon Konzuma 0800 400 000 ili posjetite web stranicu: www.sberbank.hr
Plaćanjem računa na blagajnama Konzuma kupac prihvaća Opće uvjete Banke za pružanje platnih usluga i terminski plan Banke dostupnim na: www.sberbank.hr

Datumi izvršenja naloga:

  • Uplata, plaćanje računa u prodavaonici Konzuma do 15:00 h
  • Datum izvršenja naloga će biti isti radni dan**
  • Uplata, plaćanje računa u prodavaonici Konzuma nakon 15:00 h
  • Datum izvršenja naloga će biti slijedeći radni dan**

** radni dan = ponedjeljak – petak

VAŽNA NAPOMENA

Sukladno „Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma“ definirane su mjere ograničenja gotovinskih uplata za plaćanje računa:

  • NIJE moguće plaćanje računa (pojedinačnog) koji iznosi više od 7.500 HRK (uključujući i 7.500 HRK)
  • Račune koje uplaćuju pravne osobe NIJE moguće platiti
  • Račune koje uplaćuju fizičke osobe na račun fizičke osobe nije moguće platiti