Plati svoje režije

Tvoje račune s 2D barkodom blagajnica će skenirati poput ostalih artikala, a nakon plaćanja dobit ćeš potvrde za svoju evidenciju.

Naknada za plaćanje računa iznosi 0,53 €.

Partneri za koje se obavlja plaćanje računa po povoljnijoj naknadi:

 

PLAĆANJE GOTOVINOM

PLAĆANJE KARTICAMA

IZDAVATELJ

Naknada po plaćenom računu

Naknada po plaćenom računu

HPB D.D. Mastercard charge / revolving 

0,00 €  0,00 € 
RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 0,00 €  0,00 € 
RAIFFEISEN ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 0,00 €  0,00 € 
RAIFFEISEN ZDMF HRVATSKOG LIJEČNIČKOG SINDIKATA 0,00 €  0,00 € 
RAIFFEISEN ZDMF ERICSSON NIKOLA TESLA 0,00 € 0,00 € 

RAIFFEISEN  ZDMF T-HT RAIFFEISEN D.D.

0,00 €  0,00 € 

POSMRTNA POMOĆ - UDRUGA ZA SOLIDARNU POSRMTNU POMOĆ

0,00 € 

0,20 € 

E.ON PLIN D.O.O.

0,00 €  0,00 €

TROGIR HOLDING D.O.O.

0,13 €  0,13 € 

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT

0,13 €  0,13 € 

GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O., pružatelj usluge za opskrbu plina na sljedećim distribucijskim područjima

   

ENERGO d.o.o, Rijeka za gradove Rijeka i Bakar

0,00 € 0,00 € 
ENERGO METAL d.o.o, Samobor za grad Samobor 0,00 €  0,00 € 

GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o, Bjelovar za grad Bjelovar 

0,00 €  0,00 € 
IVKOM - PLIN d.o.o., Ivanec za grad Ivanec i Novi Marof 0,00 €  0,00 € 

KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o., Koprivnica za grad Koprivnicu

0,00 €  0,00 € 
MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja za gradove Sveta Nedjelja, Jastrebarsko, Pleternica, Sisak, Karlovac i Ogulin 0,00 €  0,00 €

MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina za gradove Kutina i Popovača

0,00 €  0,00 € 
PLIN d.o.o., Garešnica za grad Garešnica 0,00 €  0,00 €

PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec za grad Vrbovec

0,00 €  0,00 € 
PLINKOM d.o.o., Pitomača za općinu Pitomača 0,00 €  0,00 € 
PLIN-PROJEKT d.o.o, Nova Gradiška za gradove Nova Gradiška i Novska 0,00 €  0,00 €
RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci za grad Križevci 0,00 €  0,00 €

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. za gradove Zaprešić i Velika Gorica

0,00 €  0,00 € 

U svim prodavaonicama režije i račune možete platiti Maestro, Mastercard i Visa karticama, a za provjeru mogućnosti plaćanja gotovinom provjerite POPIS PRODAVAONICA.

Za sve dodatne informacije posjetite web stranicu: www.hpb.hr
Plaćanjem računa na blagajnama Konzuma kupac prihvaća Opće uvjete Banke za pružanje platnih usluga i terminski plan Banke dostupnim na: www.hpb.hr

Datumi izvršenja naloga:

  • Uplata, plaćanje računa u prodavaonici Konzuma do 15:00 h
  • Datum izvršenja naloga će biti isti radni dan**
  • Uplata, plaćanje računa u prodavaonici Konzuma nakon 15:00 h
  • Datum izvršenja naloga će biti slijedeći radni dan**

** radni dan = ponedjeljak – petak

VAŽNA NAPOMENA

Sukladno „Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma“ definirane su mjere ograničenja gotovinskih uplata za plaćanje računa:

  • NIJE moguće plaćanje računa (pojedinačnog) koji iznosi više od 1.000 €  (uključujući i 1.000 €)
  • Račune koje uplaćuju pravne osobe NIJE moguće platiti
  • Račune koje uplaćuju fizičke osobe na račun fizičke osobe nije moguće platiti