Uvjeti i pravila kupoprodaje u Konzum Smart prodavaonici

KONZUM plus d.o.o.

Sadržaj

 1. Predmet
 2. Definicije
 3. Preduvjeti za pristup (ulazak) KONZUM Smart prodavaonici
 4. Proizvodi
 5. Kupnja U KONZUM Smart prodavaonici
 6. Plaćanje
 7. Predautorizacija
 8. E- račun
 9. Reklamacije, prigovori
 10. Odgovornost za materijalne nedostatke
 11. Jamstvo
 12. Osobni podaci
 13. Ništetne odredbe
 14. Odricanje od prava
 15. Rješavanje sporova
 16. Primjena općih uvjeta

 

1.  PREDMET

Ovi Uvjeti i pravila kupoprodaje u KONZUM Smart prodavaonici (dalje: Uvjeti) društva Konzum plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, Zagreb, OIB: 62226620908 (dalje: Konzum) odnose se i uređuju međusobna prava i obveze Vas kao posjetitelja i/ili kupca i nas kao prodavatelja u KONZUM Smart prodavaonici

2. DEFINICIJE

KONZUM Smart prodavaonica – prodavaonica bez blagajni koja uz pomoć sustava koji se sastoji od softvera i seta kamera instaliranih u prodavaonici bilježi uzimanje artikala s police te iste dodjeljuje u virtualnu košaricu kupca i radi automatsku naplatu bez pomoći prodajnog osoblja i bez potrebe za fizičkom naplatom na blagajni.

KONZUM mobilna aplikacija – aplikacija koja je dostupna na Google Play, Apple App Store i Huawei App Galery (poveznice su dostupne na stranicama društva Mobilna aplikacija) i uz pomoć koje kupac može koristiti usluge Konzuma objedinjene u istoj Konzum platformi, od kojih je jedna od usluga i usluga kupovine u KONZUM Smart prodavaonici.

Kontakt centar je centar putem kojeg Kupac može stupiti u kontakt s Konzumom u cilju podnošenja prigovora, pohvala, prijedloga itd. Isto tako putem kontakt centra Kupac ostvaruje pravo na reklamaciju proizvoda i/ili pogrešno naplaćenih računa.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja u Konzum Smart prodavaonicu ulazi skeniranjem QR koda na barkod čitaču ili prislanjanjem i autorizacijom kreditne ili debitne kartice na EFT tabletu POS uređaju smještenom na ulazu u prodavaonicu prilikom ulaska u KONZUM smart prodavaonicu, a koji se kreira unutar KONZUM mobilne aplikacije i koja u prodavaonici odabere barem jedan Proizvod i isplati za njega kupoprodajnu cijenu.

Maloprodajna cijena je konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini Proizvod, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga davanja.

Pisani prigovor potrošača je prigovor koji potrošač upućuje Konzumu kao trgovcu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod, odnosno na poslovanje Konzuma s Potrošačem.

Potrošač je svaka fizička osoba – kupac koji sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja nije obavila kupovinu u KONZUM Smart prodavaonici, ali je ušla u nju i pregledavala Proizvode.

Proizvod je svaka roba, tj. svi proizvodi koje je moguće kupiti u KONZUM Smart prodavaonici.

Ugovor je ugovor o kupoprodaji kojim Konzum prenosi ili se obvezuje prenijeti Kupcu Proizvod/Proizvode u vlasništvo, a Kupac plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu.

Osobe u pratnji su osobe koje u prodavaonicu ulaze kao pratnja Kupcu.

3. PREDUVJETI ZA PRISTUP (ULAZAK) KONZUM Smart PRODAVAONICI

Ulazak u KONZUM Smart prodavaonicu moguć je na dva načina:

 
•    skeniranjem QR koda kreiranog u KONZUM mobilnoj aplikaciji ili 
•    predautorizacijom Vaše kreditne ili debitne kartice na EFT-POS uređaju smještenom na ulazu u prodavaonicu. 

 

3.1. PRISTUP (ULAZAK) KONZUM mobilnom aplikacijom
 

Da biste pristupili, odnosno ušli u KONZUM Smart prodavaonicu uz pomoć QR koda kreiranog u KONZUM mobilnoj aplikaciji, potrebno je preuzeti, odnosno instalirati aplikaciju na Vaš mobilni uređaj i izvršiti postupak registracije, odnosno kreirati unutar aplikacije Vaš korisnički račun. 
 

Ako ste već registrirani korisnik KONZUM mobilne aplikacije, usluga KONZUM Smart biti će Vam dostupna nakon što u izborniku aplikacije izaberete „KONZUM Smart“.
 

Funkcionalnosti koje su Vam omogućene korištenjem usluge KONZUM Smart u KONZUM mobilnoj aplikaciji uključuju:
 

(i)    mogućnost generiranja pojedinačnog, jednokratnog QR koda dodijeljenog Kupcu koji omogućuje pristup KONZUM Smart prodavaonici,
(ii)    omogućavanje kupnje u KONZUM Smart prodavaonici na temelju informacija iz sustava koji se sastoji od softvera i seta kamera ugrađenih u prodavaonici za Proizvod koji je Kupac stavio u virtualnu košaricu, odnosno koji je Kupac odabrao da kupi, a ne odloži nazad na policu s koje ga je uzeo (u daljnjem tekstu: virtualna košarica)
(iii)    primanje računa u elektroničkom obliku za kupnje koje je Kupac obavio u KONZUM Smart prodavaonici.

 

Kako biste mogli pristupiti KONZUM Smart prodavaonici, odnosno ući u prodavaonicu, nužno je da


(i)    unutar Vašeg korisničkog računa unesete podatke s Vaše debitne ili kreditne kartice sukladno podacima koje od Vas zatraži pružatelj platne usluge, društvo mStart d.o.o. kako bi se izvršila predautorizacija iz točke 7. ovih Uvjeta te 
(ii)    u KONZUM mobilnoj aplikaciji zatražite kreiranje jednokratnog QR koda koji će Vam se potom prikazati na ekranu Vašeg mobilnog uređaja. Generirani QR kod potrebno je skenirati na barkod čitaču koji se nalazi na ulaznim rampama u KONZUM Smart prodavaonici.

 

Podatke s Vaše kreditne ili debitne kartice vremenski je dovoljno unijeti neposredno prije ulaska u KONZUM Smart prodavaonicu. Isto tako podatke o Vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici možete obrisati odmah nakon izlaska iz KONZUM Smart prodavaonice. 
 

Ulazak u KONZUM Smart prodavaonicu biti će Vam omogućen nakon uspješne predautorizacije pohranjene kartice.
 

3.2. PRISTUP (ULAZAK) KREDITNOM ILI DEBITNOM KARTICOM 
 

Da biste u KONZUM Smart prodavaonicu ušli Vašom kreditnom ili debitnom karticom nužno je da predautorizirate svoju karticu na EFT-POS uređaju koji se nalazi na ulazu u prodavaonicu kako bi se izvršila pred autorizacija iz točke 7. ovih Uvjeta.

Po uspješnoj predautorizaciji na tabletu koji se nalazi na ulazu u prodavaonicu prema Vašem izboru unosite Vašu email adresu ili broj telefona kako bismo Vam mogli dostaviti račun u elektroničkom obliku.
 

Nakon uspješne predautorizacije i unosa podatka iz prethodne točke (email ili broj telefona) biti će Vam omogućen ulazak u prodavaonicu.

3.3. ODGOVORNOST

Kupac snosi odgovornost za točnost, ispravnost i potpunost svih unesenih podataka iz ove točke. Kupac je dužan unijeti svoje vlastite podatke. 
 

U slučaju odbijanja predautorizacije, a radi se o odnosu banka-Kupac, Konzum ne odgovara za nemogućnost ulaska u KONZUM Smart prodavaonicu i obavljanja kupnje.
 

Konzum nije odgovoran za zlouporabu kreditne ili debitne kartice Kupca, u slučaju da je do zlouporabe došlo na način da je osoba u prodavaonicu ušla i obavila kupovinu neovlaštenom uporabom Kupčeve kreditne ili debitne kartice. 
Roditelj ili skrbnik osobe mlađe od 18 godina odgovoran je za njegovu/njezinu uporabu platnih kartica obavljanju kupovine u KONZUM Smart prodavaonici. 

 

4. PROIZVODI

Asortiman Proizvoda u KONZUM Smart prodavaonici može se razlikovati od standardnog asortimana drugih KONZUM prodavaonica. U navedenom smislu asortiman u KONZUM Smart prodavaonici je ograničen na određene vrste Proizvoda.

Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju alkoholnih pića, Kupac snosi odgovornost da je punoljetna osoba.

U skladu s primjenjivim zakonskim odredbama prodajno osoblje KONZUM Smart prodavaonice ima pravo, ako procijeni da Kupac nema 18 i više godina, zatražiti uvid u Vaš osobni dokument. Procjenu punoljetnosti vrši prodajno osoblje. Kao dodatnu zaštitu, odnosno dodatno osiguranje provedbe zakonske zabrane prodaje alkoholnih pića maloljetnicima, dio s alkoholnim pićima smješten je u zasebni dio KONZUM Smart prodavaonice na ulazu u koji je postavljen sustav za procjenu godina starosti koji onemogućuje otvaranje vrata tog dijela prodavaonice osobama mlađim od 18 godina. Napominjemo da predmetni sustav niti u jednom trenutku ne pohranjuje Vašu snimku lica, niti bilo koji drugi osobni podatak o Vama, niti se na bilo koji način vrši Vaša jedinstvena identifikacija.

5. KUPNJA U KONZUM Smart PRODAVAONICI

Nakon što Kupac uđe u KONZUM Smart prodavaonicu, može započeti kupovinu.

Ako više osoba ulazi u KONZUM Smart prodavaonicu, a samo je primjerice jedna od njih generirala i skenirala QR kod dostupan u KONZUM mobilnoj aplikaciji, dok su ostale osobe ušle kao pratnja te osobe, Proizvodi koji te osobe uzmu staviti će se u virtualnu košaricu osobe koja je skenirala QR kod te će isti Proizvodi biti naplaćeni osobi koja je skenirala QR kod.  .

U slučaju da osobe u pratnji žele obaviti vlastitu kupovinu u KONZUM Smart prodavaonici, tada su i one dužne izvršiti korake definirane u točki 3. ovih Uvjeta. U suprotnom svi će se kupljeni Proizvodi, a to su oni Proizvodi koju su uzeti s police ili iz hladnjaka u KONZUM Smart prodavaonici, naplatiti Kupcu koji je generirao QR kod, odnosno predautorizirao svoju karticu, a s kojim su osobe u pratnji ušle zajedno kroz ulazne rampe.

Kako bi izvršio kupnju, Kupac treba odabrati Proizvod iz asortimana KONZUM Smart prodavaonice koji želi kupiti tako da Proizvod iznese sa sobom i/ili osobama u pratnji iz prodavaonice. U slučaju da Kupac odluči kupiti napitak na aparatu za kavu, čim Kupac odabere napitak i pokrene se njegova priprema, napitak će biti stavljen u virtualnu košaricu i naplaćen Kupcu prilikom izlaska iz KONZUM Smart prodavaonice, nevezano za to je li Kupac napitak zaista i uzeo s aparata ili nije.

Kako bi se osigurao pravilan rad sustava u Prodavaonici, prilikom odabira Proizvoda za kupnju i kretanja unutar KONZUM Smart prodavaonice potrebno je pridržavati se sljedećih uputa/pravila:

 1. Kupac, odnosno Posjetitelj treba slijediti upute prikazane u aplikaciji, u vezi s ponašanjem unutar prodavaonice. Posebno je potrebno izbjegavati iznenadne geste, nagle pokrete,  odlaganje privatnih stvari na police, aparate za kavu ili hladnjak, dodavanje Proizvoda drugom Kupcu, zaklanjanje police privatnim predmetima, Proizvod koji Kupac ne želi kupiti potrebno je vratiti na isto mjesto na polici ili hladnjaku s koje je taj Proizvod uzet;
 2. Kupcu, Posjetitelju i/ili Osobama u pratnji, dozvoljen je ulazak u Smart prodavaonicu isključiva kroz ulazne rampe na način objašnjen u točki 3. ovih Uvjeta:
 3. Kupcu, Posjetiteljima i Osobama u pratnji zabranjeno je poduzimati nezakonite aktivnosti, kršeći zakon, pristojnost ili općeprihvaćena pravila društvenog suživota.

U slučaju sumnje Konzuma na zlouporabu sa strane Kupca i/ili, Posljetitelja, Konzum zadržava pravo trenutno ukinuti korisnički račun Kupca, odnosno Posjetitelja. Također, Konzum ima isto pravo u slučaju bilo kakvog ponašanja Kupca/Posjetitelja koje Konzum prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta.

Kupac, odnosno Posjetitelj je dužan obavijestiti Osobe u pratnji da Konzum obrađuje i njihove osobne podatke te da se Osobe u pratnji mogu upoznati s detaljnim informacijama o obradi svojih osobnih podataka u vezi s posjetom KONZUM Smart prodavaonici u Obavijesti o obradi osobnih podataka u KONZUM Smart prodavaonici dostupnim na internet stranici Konzuma www.konzum.hr te u KONZUM mobilnoj aplikaciji te na tabletima smještenim kod ulaza u prodavaonicu..

Nakon dovršetka kupnje, Kupac, odnosno Posjetitelj nakon dovršetka razgledavanja Proizvoda, treba napustiti KONZUM Smart prodavaonicu zajedno s Osobama u pratnji.

Aktivnost Kupaca, Posjetitelja i Osoba u pratnji u KONZUM Smart prodavaonici prati se i analizira pomoću posebnog sustava povezanog s nizom kamera. Ovaj sustav omogućuje kupnju Proizvoda koje je Kupac uzeo s police, hladnjaka ili aparata za kavu.

Predmet kupoprodajnog ugovora koji je Kupac sklopio s Konzumom su Proizvodi iz asortimana KONZUM Smart prodavaonice, koje je Kupac odabrao za kupovinu uzimanjem istih s polica, hladnjaka ili aparata za kavu, za koje je KONZUM ispostavio elektronički račun, a Kupac isti račun platio. Do sklapanja kupoprodajnog ugovora dolazi u trenutku napuštanja KONZUM Smart prodavaonice, odnosno u trenutku zatvaranja vrata na izlaznim rampama KONZUM Smart prodavaonice. To znači da se prodaja Proizvoda vrši izravno u Prodavaonici i kao takva ne predstavlja ugovor sklopljen na daljinu kako je isti reguliran odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Unutar KONZUM Smart prodavaonice može se primijeniti ograničenje maksimalnog broja ljudi koji u njoj borave u isto vrijeme. U navedenom slučaju, a ako maksimalan broj ljudi u KONZUM Smart prodavaonici u određenom trenutku bude dosegnut, ulazak u prodavaonicu neće biti moguć za više ljudi dok se ne oslobode mjesta.

Račun za kupovinu biti će dostavljen Kupcu na email adresu s kojom je registriran u KONZUM mobilnoj aplikaciji te će mu isto tako biti vidljiv i unutar aplikacije, odnosno ostavljenu email adresu ili broj telefona ako je Kupac u prodavaonicu ušao uz platnu karticu, nakon završene kupovine.

U slučajevima kada sustav nije siguran koji je Proizvod Kupac kupio/uzeo s police ili koju količinu je uzeo, tada anonimiziranu video snimku kupca koju sustav generira svaki put kada Kupac ima interakciju s policama, aparatom za kavu, hladnjakom i slično, a na kojima se nalaze Proizvodi, pregledavaju operateri. Snimke se pregledavaju u svrhu utvrđivanja kupovine, a s ciljem ispravne naplate kupljenih Proizvoda, odnosno kako bi se primjerice izbjegle situacije u kojima se Kupcu naplati više ili manje kupljenih Proizvoda. U navedenom slučaju je moguće kraće kašnjenje u ispostavi računa Kupcu, a nakon njegova izlaska iz Prodavaonice.

6. PLAĆANJE

U KONZUM Smart prodavaonici moguće je Proizvode platiti sljedećim debitnim ili kreditnim karticama i to jednokratno:

MAESTRO
MASTERCARD
VISA
DINERS CLUB INTERNATIONAL
DISCOVER
AMERICAN EXPRESS
KONZUM POKLON KARTICA

Plaćanja za kupnju  izvršit će se putem aktivne kartice koju je Kupac dodao u KONZUM mobilnu aplikaciju i koju je odabrao prilikom generiranja QR koda u aplikaciji, a prilikom ulaska u Prodavaonicu. Ako Kupac ima više od jedne aktivne platne kartice tada prije ulaska mora odrediti koja kartica će mu služiti za plaćanje u Prodavaonici.

Predautorizacijom Kupac pristaje na automatsko terećenje računa njegove platne kartice.

Kupac je dužan osigurati sredstva na računu kartice u iznosu dostatnom za pokriće iznosa kupljene robe u KONZUM Smart prodavaonici. Kupac prihvatom ovih Uvjeta ovlašćuje izdavatelja kartice da provede naplatu u iznosu kupljene robe.

Od trenutka kada Kupac izađe iz KONZUM Smart prodavaonice pa do preuzimanja uplate za kupnju, Kupac ne smije brisati niti mijenjati podatke svoje aktivne kartice putem koje vrši plaćanja za kupnju u prodavaonici. Nakon naplate iznosa za kupovinu, Kupac odmah može obrisati sve podatke o toj kartici.

Napominje se da podaci o kartici Konzumu nisu vidljivi, već se predautorizacija, naplata i pohrana kartice vrši preko treće strane – mStart d.o.o. koji posjeduje PCI-DSS certifikat koji pruža sigurnost i zaštitu Vaših podataka.

7. PREDAUTORIZACIJA

Prije ulaska u Prodavaonicu KONZUM mobilnom aplikacijom ili platnom karticom izvršiti će se predautorizacija Vaše platne kartice u iznosu od 10 € (75,35 kn).  

U slučaju da na Vašoj platnoj kartici nemate dovoljno sredstava u iznosu predautorizacije u ovdje navedenom iznosu, ulazak u Prodavaonicu neće Vam biti omogućen.

Ako na Vašoj platnoj kartici imate dovoljno sredstava, ulazak u Prodavaonicu biti će Vam omogućen

Predautorizacijom Vaša su novčana sredstva u ovdje navedenom iznosu samo rezervirana za Konzum, Nakon obavljene kupovine izvršiti će se autorizacija Vaše platne kartice, odnosno naplata za iznos stvarno uzetih artikala. Razliku do rezerviranog novčanog iznosa izdavatelj kartice u propisanim rokovima oslobađa za Vaše daljnje korištenje.

8. E-RAČUN

Za obavljenu kupovinu u KONZUM Smart prodavaonici Konzum će Vam ispostaviti račun u elektroničkom obliku i to na email adresu danu pri registraciji na KONZUM mobilnu aplikaciju. Račun će Vam biti dostupan i unutar KONZUM mobilne aplikacije.
 

Aktivacijom KONZUM Smart usluge u KONZUM mobilnoj aplikaciji, odnosno ostavljanjem email adrese ili broja mobilnog telefona na tabletu kod ulaza u prodavaonicu, Kupac pristaje i zahtijeva primanje računa u elektroničkom obliku.

9. REKLAMACIJE, PRIGOVORI

Prigovor Kupci mogu uputiti Konzumu usmeno putem poziva na besplatni info telefon 0800 400 000, pisanim putem slanjem e-maila na konzum@konzum.hr ili popunjavanjem online obrasca za Konzum prodavaonice na web stranicama Konzuma.

Na isti način možete nam se obratiti i ako ste nezadovoljni našom uslugom.

Kako bismo što efikasnije i brže mogli provjeriti prigovor, molimo da nam navedete:

 • u kojoj prodavaonici ste kupovali
 • svrhu javljanja (pogrešno naplaćen račun, nemogućnost korištenja usluge, pogrešno izdani artikli i slično.)

U slučaju kada prigovor šalje Potrošač, po zaprimanju prigovora poslat ćemo Vam potvrdu da smo prigovor zaprimili, a na isti ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 15 kalendarskih dana.U slučaju prigovora u vezi sa korištenjem Konzum Smart usluge, Potrošač može podnijeti prigovor jednom od odabranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. U Republici Hrvatskoj postoje dvije vrste odabranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, centri za mirenje i sudovi časti. Napominjemo da svako tijelo ima vlastita pravila postupanja, cijene i specifične nadležnosti za jedan ili više potrošačkih sektora. Na mrežnim stranicama svakog tijela Potrošač može saznati je li određeno tijelo kvalificirano zaprimiti njegovu žalbu.

10. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju materijalnog nedostatka bilo koje vrste Proizvoda Konzum snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja, osim ako je predmet Ugovora pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju Ugovora.

U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja.

Troškove otklanjanja materijalnog nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez materijalnog nedostatka snosi Konzum.

Materijalni nedostatak postoji:

 1. ako Proizvod ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno Ugovorom,
 2. ako Proizvod nije prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je Kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja Ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako Proizvod nije isporučen sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno Ugovorom ili
 4. ako Proizvod nije isporučen s ažuriranjima kako je utvrđeno Ugovorom

Osim toga nedostatak postoji i:

 1. ako Proizvod nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se Proizvod iste vrste uobičajeno koristio, uzimajući u obzir, sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 2. ako Proizvod ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja Ugovora,
 3. ako Proizvod nije isporučen s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 4. ako Proizvod ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za Proizvod iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu Proizvoda te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 5. ako je Proizvod za koju je bilo predviđeno da ju instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža je posljedica nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju Proizvoda s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Konzum ne obvezuju javne izjave koje je on ili druga osoba u prethodnim fazama lanca  transakcija dao ako dokaže da nije znao niti mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja Ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.

Kod potrošačkih ugovora nedostatci neprikladnosti za upotrebu u svrhe za koje bi se isti Proizvod uobičajeno koristio, neodgovarajuće kvalitete, ne isporuke dodatne opreme te neodgovarajuća količina/nepostojanje uobičajenih svojstava za Proizvod iste vrste ne postoje ako je, u trenutku sklapanja Ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje cit. nedostataka ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja Ugovora. Predmnijeva se da je svaki nedostatak Proizvoda koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako Konzum dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi Proizvoda ili naravi nedostatka.

Odredbe Ugovora kojima se ograničava ili isključuje odgovornost za nedostatke Proizvoda kod potrošačkog ugovora prije no što potrošač obavijesti prodavatelja o materijalnom nedostatku Proizvoda nisu obvezujuće za potrošača.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kupac koji je uredno i na vrijeme obavijestio Konzum o nedostatku na Proizvodu može zahtijevati da se nedostatak ukloni tj. po svom izboru ima pravo na popravak Proizvoda ili zamjenu. Ako Konzum u naknadnom primjerenom roku kojeg mu je dao Kupac ne ukloni nedostatak tj. ne izvrši popravak ili zamjenu, Kupac može raskinuti Ugovor ili zahtijevati sniženje cijene.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene Proizvoda, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Konzumu nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost Proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Konzum je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid Ugovora tek ako Konzum nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu sa zakonskim odredbama koje reguliraju popravak i zamjenu, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Konzuma da ga ukloni odnosno ako je Konzum izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid Ugovora. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Konzum ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na Konzumu.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez nedostatka snosi Konzum.

(Svi Proizvodi koje prodajemo se skladište i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se Proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.)

Koja prava ima Kupac u slučaju popravka/zamjene?

Popravak ili zamjena Proizvoda s nedostatkom provodi se bez dodatnog troška za Kupca, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Konzum o nedostatku (dolaskom u poslovne prostorije, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte) te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu Proizvoda i svrhu za koju je kupcu taj Proizvod bio potreban.

Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti Proizvod na raspolaganje Konzumu, a Konzum ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

U slučaju zamjene Proizvoda Potrošač nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjenih Proizvoda tijekom razdoblja prije njihove zamjene.

U kojim slučajevima nemate pravo na raskid Ugovora i povrat Proizvoda?

 1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja,
 2. otvoren Proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno sukladan,
 3. ako je nedostatak na Proizvodu neznatan.

Kupac nema pravo na raskid Ugovora zbog nedostatka na Proizvodu ako mu je nemoguće vratiti Proizvod ili ga vratiti u stanju u kojem ju je primio, osim ako je Proizvod potpuno ili djelomično propao ili oštećen zbog nedostatka koji opravdava raskid Ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati Proizvod ili da ga vrati u stanju u kojem ga je primio izgubio pravo da raskine Ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka, poput zahtijevati predaju drugog Proizvoda bez nedostatka.

11. JAMSTVO

Za sve Proizvode koji trebaju Kupcu biti dostavljeni s Izjavom o komercijalnom jamstvu i pratećom dokumentacijom Konzum se obvezuje isto dostaviti.

Izjava o komercijalnom jamstvu, upute za montažu, upute za uporabu i sl. bit će dostavljene Kupcu zajedno sa naručenim Proizvodom te proizvođač /uvoznik jamči da će Proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i Izjavi o komercijalnom jamstvu u jamstvenom roku pravilno funkcionirati.

U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka davatelj jamstva se obvezuje da će izvršiti popravak, podredno zamjenu, Proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu Proizvoda, Kupac ima pravo na raskid Ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili Vam treba bilo kakvo pojašnjenje, molimo Vas da nas kontaktirate putem besplatnog broja telefona 0800 400 000 ili e-mail adrese online@konzum.hr.

12. OSOBNI PODACI

Informacije o obradi osobnih podataka Kupaca, Posjetitelja i Osoba u pratnji, od strane Konzuma kao voditelja obrade, dostupne su u Obavijesti o obradi osobnih podataka u KONZUM Smart prodavaonici dostupnoj na stranici Pravila privatnosti te unutar KONZUM mobilne aplikacije.

13. NIŠTETNE ODREDBE

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

14. ODRICANJE OD PRAVA

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

15. RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Sve sporove iz ovih Uvjeta ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

16. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 20.9.2023. godine i vrijede do njihove izmjene ili opoziva od strane Konzuma.

Konzum zadržava pravo izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta o čemu ćete biti obaviješteni putem internet stranice www.konzum.hr te KONZUM mobilne aplikacije te obavijesti na tabletu na ulazu u prodavaonicu.

 

Prosinac 2023. godine