Opći uvjeti korištenja e-gift mobilne aplikacije

KONZUM plus d.o.o.

Uvodne odredbe

e-gift mobilna aplikacija izrađena od strane društva Konzum plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, Zagreb, OIB: 62226620908 (dalje: Konzum).

Ovim Općim uvjetima definiraju se prava i obveze vas kao korisnika e-gift mobilne aplikacije (dalje: Aplikacija) i Konzuma vezano za njezino korištenje. Ove Opće uvjete prihvaćate instalacijom Aplikacije iz kojeg razloga je iznimno važno da ih prethodno pročitate. Prihvatom ovih Općih uvjeta s Vaše strane, između Vas i Konzuma sklopljen je ugovor o korištenju Aplikacije (dalje: Ugovor). Napominjemo da je prihvat ovih Općih uvjeta moguć samo ako ste punoljetna osoba. U suprotnom za Vas to mora učiniti Vaš zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik).


Instalacija i pristup Aplikaciji

Za instalaciju i pristup Aplikaciji od Vas se neće tražiti da napravite registraciju, niti upisujete svoje osobne podatke kao što su primjerice ime i prezime, osobni identifikacijski brojevi, adrese prebivališta ili boravišta i slično.

Aplikaciju preuzimate na mrežnoj trgovini aplikacija koju podržava Vaš mobilni uređaj. Po izvršenoj instalaciji, a kako biste pristupili e-gift mobilnoj aplikaciji od Vas će se zatražiti da unesene aktivacijski kod koji će Vam dodijeliti Vaš poslodavac.

Aplikaciji pristupate unosom PIN-a koji je poznat samo Vama. Molimo Vas da Vaš PIN ne dijelite s drugim osobama i čuvate od neovlaštenog pristupa i uporabe. Budući se za pristup Aplikaciji ne vrši postupak registracije, niti je Konzumu poznat Vaš identitet, Konzum nema tehničku mogućnost omogućiti Vam izradu ili Vam dodijelit drugi PIN u slučaju da zaboravite, izgubite ili na drugi način ne možete doći do Vašeg inicijalnog PIN-a.


Prijava u Aplikaciju korištenjem otiska prsta

Umjesto prijave u Aplikaciju unosom PIN-a za prijavu možete odabrati mogućnost prijave otiskom prsta ako Vam je takva funkcionalnost omogućena na vašem mobilnom uređaju. U slučaju odabira takve mogućnosti Aplikaciji ćete pristupati otiskom Vašeg prsta. Napominjemo da Konzum ne pohranjuje biometrijski podataka, odnosno otisak vašeg prsta u svojim sustavima, već je predmetni podatak pohranjen na vašem mobilnom uređaju.

Nakon što aktivirate prijavu otiskom prsta svaki biometrijski podatak koji je pohranjen na Vašem mobilnom uređaju može se koristiti za prijavu u Aplikaciju. Iz navedenog razloga nemojte aktivirati ovu opciju ako su na Vašem mobilnom uređaju pohranjeni biometrijski podaci drugih osoba ili ako dozvoljavate drugim osobama da koriste Vaš mobilni uređaj, a sve s ciljem onemogućavanja neovlaštenog pristupa Aplikaciji I mogućnostima koje ista nudi.

Svaka aktivnost u Aplikaciji provedena uporabom pohranjenog otiska prsta smatrat će se da je provedena od Vas.


Pravila korištenja Aplikacije

Aplikacija Vam omogućuje:

  • korištenje u aplikaciju unesenih Konzum poklon kartica putem koda ili QR koda, u koju svrhu je potrebno da na svojem mobilnom uređaju omogućite korištenje kamere s pomoću koje se predmetni kod scanira;
  • provjeru trenutnog statusa na računu unesenih poklon kartica
  • provjeru roka iskoristivosti unesenih poklon kartica.

Plaćanje prozvoda kupljenih putem poklon kartica unesenih u Vašu Aplikaciju vršite skeniranjem poklon kartice na blagajni.

U Aplikaciju možete dodavati neograničen broj Vaših poklon kartica. Napominjemo da je pri dodavanju novih poklon kartica i logiranju u Aplikaciju broj pogrešnih pokušaja ograničen na tri. Nakon tri pogrešna pokušaja Aplikacija će Vam na određeni vremenski period, a koji će Vam se prikazati na mobilnom uređaju, onemogućiti dodavanje nove kartice. Protekom tog vremenskog perioda moći ćete dodati u Aplikaciju novu poklon karticu.

Aplikaciju ste ovlašteni ste koristiti isključivo za osobnu uporabu, odnosno u nekomercijalne svrhe.

Niste ovlašteni neovlašteno koristiti Aplikaciju, što uključuje, ali nije ograničeno na obrnuti inženjering, dekompiliranje, zaobilaženje, rastavljanje ili vršenje druge slične radnje u odnosu na Aplikaciju.

Kako biste koristili e-gift aplikaciju potrebno je da koristite uređaj na kojem je korištenje Aplikacije podržano, potreban Vam je pristup Internetu kao i povremena ažuriranja. Sve navedeno može imati utjecaj na rad ove Aplikacije. Konzum zadržava pravo ograničavanja broja uređaja na kojima možete izvršiti instalaciju Aplikacije.

Za pristup Aplikaciji Konzum može zahtijevati obvezu ažuriranja softvera na posljednju inačicu.


Korištenje dijagnostičkih i tehničkih informacija

Ovim Vas putem upoznajemo s time da Konzum može prikupljati i obrađivati te koristiti dijagnostičke i tehničke informacije i podatke o uporabi Aplikacije, kao što su informacije o mobilnom uređaju (jedinstveni korisnički identifikator uređaja), sustavu, aplikacijskom softveru sve u svrhu omogućavanja pružanja ažuriranja softvera i pružanja podrške za Aplikaciju te provjeru usklađenosti s ovim Uvjetima. Konzum ove podatke koristi na anonimnoj osnovi u obliku koji Vas osobno ne identificira, ali omogućava poboljšanje Aplikacije.

Iako korištenjem ove Aplikacije ne otkrivate Konzumu Vaše osobne podatke, niti Konzum iste ni na koji način prikuplja ili obrađuje podatke o obradi osobnih podataka Konzuma možete naći na sljedećoj poveznici https://www.konzum.hr/pravila-privatnosti.


Primjena Pravila korištenja Konzum poklon kartice

U odnosu na poklon kartice pohranjene u Vašoj Aplikaciji na odgovarajući način se primjenjuju Pravila korištenja Konzum poklon kartice dostupna na poveznici https://www.konzum.hr/poklon-kartica


Izmjene Općih uvjeta

Konzum zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, o čemu ćete biti obaviješteni na odgovarajući način. U slučaju Vašeg neslaganja s izmijenjam Uvjetima iste možete ne prihvatiti u kojem slučaju će se Ugovor smatrati raskinutim. Konzum će vam omogućiti da poklon kartice iskoristite do isteka njihove valjanosti.

Trenutno važeći uvjeti su dostupni unutar Aplikacije te na poveznici https://www.konzum.hr/uvjeti-koristenja-e-gift-mobilne-aplikacije


Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove vezane za ove Opće uvjete pokušat ćemo riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja nastalih, spor će riješiti stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog materijalnog prava.