Uvjeti i pravila korištenja Konzum online platforme

KONZUM plus d.o.o.

UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA KONZUM ONLINE PLATFORME

 

1. PREDMET UVJETA I PRAVILA

Ovi Uvjeti reguliraju odnos između Vas (dalje u tekstu: Korisnik) i Konzuma glede korištenja Konzum Online platforme, Vaše registracije Online platformu i/ili Konzum mobilnu aplikaciju  te korištenja Internet stranice Konzuma www.konzum.hr.

Prihvatom ovih Uvjeta, izjavljujete da ste pročitali i razumjeli Uvjete korištenja Internet stranice, da ste s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te da pristajete na korištenje Internet stranice u skladu s njima.

Ako Vam ovi Uvjeti korištenja nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite niti posjećujete stranice.

Ovim Uvjetima ne definiraju se pravila i uvjeti korištenja pojedine usluge Konzuma dostupne putem Konzum Online platforme, kako na Internetskoj stranici, tako i na Konzum mobilnoj aplikaciji. Uvjeti korištenja svake pojedine usluge dostupni su na internetskoj stranici www.konzum.hr.

Internet stranica kao i ostale usluge Konzum online prodaje kao što su kupnja putem Konzum online prodaje uz dostavu, kupnja putem Konzum mobilne aplikacije, kupnja putem Konzum online prodaje korištenjem usluga Drive In i/ili Pokupi i/ili Dostava partnera ili pak mogućnost kupovine u Konzum smart prodavaonici, mogu se koristiti za privatnu upotrebu Korisnika bez ikakvih naknada na način utvrđen ovim i uvjetima i pravilima korištenja pojedine usluge.

 

2. OSNOVNI POJMOVI

Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

E-mail adresa je e-mail adresa kojom se Kupac registrira na Internet stranici.

Internetska stranica je internet stranica www.konzum.hr.

Konzum je trgovačko društvo KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb, OIB: 62226620908.

Konzum Online platforma je zajednički naziv za web stranice na domeni konzum.hr i Android i iOS Konzum mobilne aplikacije putem kojih Korisnik i/ili Posjetitelj pristupa radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i/ili korištenja online usluga

Konzum mobilna aplikacija je aplikacija za mobilne uređaje koja koristi unaprijeđenu tražilicu i opciju skeniranja barkoda te je u potpunosti usklađena s Internetskom stranicom

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice te izvrši registraciju.

Posjetitelj je je svaka pravna ili fizička osoba koja nije izvršila registraciju, ali pristupa i pregledava sadržaj Internetske stranice.

 

3. REGISTRACIJA

Kako bi Vam bilo omogućeno korištenje usluga na Konzum Online platformi nužno je da se registrirate. Detaljni uvjeti i pravila korištenja pojedine usluge biti će Vam dostupni na Internet stranici te Konzum mobilnoj aplikaciji ili na drugi odgovarajući način u trenutku kada odaberete koju od mogućih usluga ćete koristiti.

Da biste se registrirali ili koristili usluge dostupne na Konzum Online platformi, morate imati najmanje 18 godina.

Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, molimo da bez odgode ažurirate vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: online@konzum.hr ili putem besplatnog telefona Kontakt Centra: 0800 400 000.

Prilikom registracije na Konzum on line prodaju bit ćete dužni kreirati zaporku koju morate zadržati samo za sebe, ne dijeliti je s drugim osobama i čuvati od neovlaštenog pristupa i uporabe od strane trećih osoba. Svoju zaporku ne smijete otkrivati ili na bilo koji drugi način učiniti poznatom trećoj osobi u cilju omogućavanja neovlaštenog pristupa i/ili korištenja usluge Konzum on line prodaje. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu zaporku, ili u slučaju gubitka, krađe i/ili svake druge neovlaštene uporabe Vaše zaporke ljubazno Vas molimo da nas bez odgode kontaktirate putem telefona 0800 400 000 ili putem e-maila: online@konzum.hr, kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše zaporke. Ako postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Konzum ima pravo od Vas tražiti da promijenite zaporku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

 

4. UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE

Konzum pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranice na domeni www.konzum.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Internet stranicama Konzuma smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni konzum.hr

Pravo korištenja Internet stranice nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih korisničkih podataka i zaporki na mjestima gdje iste kao takve postoje.

Sve stranice Konzum online platforme na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (zaporka, plaćanje putem interneta) zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica Konzum on line prodaje.

Konzum će uložiti razumne napore da održi Internet stranicu funkcionalnom te će nastojati smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja iste, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

Upoznati ste  s činjenicom mogućih povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.) ili poteškoći pristupa Internet stranici uslijed događaja više sile te Konzum ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korištenjem stranice potvrđujete da se slažete i prihvaćate kako uslijed navedenih razloga pristup Internet stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Internet stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Konzum ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internet stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu Korisnicima, Kupcima i/ili Posjetiteljima. Svaki Korisnik i i Posjetitelj prihvaća korištenje ove Internet stranice na svoju vlastitu odgovornost.

Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode koje prodaje ili usluge koje pruža Konzum.

Konzum pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Konzum je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Konzum može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ako Korisnik i/ili Posjetitelj ne prihvaća ove Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internet stranice.

 

5. Promjena uvjeta korištenja

Konzum zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.  Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na Internet stranici. Bilo kakvo korištenje ove Internet stranice od strane Korisnika i /ili Posjetitelja nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik i/ili Posjetitelj se obvezuju povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja Internet stranice kako bi se upoznao s eventualnim promjenama.

Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisnicima i /ili Posjetiteljima uslijed takvih izmjena.

 

6. Računalna oprema

Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Konzuma te sve sa tim povezane troškove. Konzum nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika, Kupca ili Posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internet stranice.

 

7. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Internet stranice je zaštićen i Konzum ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Internet stranici dužni ste prethodno kontaktirati Konzum putem e-mail adrese konzum@konzum.hr ili besplatnog broja telefona 0800 400 000 Konzumovog Kontaktnog Centra.

Ova Internet stranica sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su zaštićene  drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internet stranica, a u skladu s primjenjivim propisima. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internet stranici isključivo su pravo društva Konzum, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih, odnosno drugih prava intelektualnog vlasništva te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Žig „Konzum“ je registrirani žig društva Konzum te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na Internet stranici intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ove Internet stranice i sadržaja na istoj, bez izričitog pisanog prethodnog odobrenja društva Konzum strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih, prekršajnih i/ili kaznenih postupaka protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog prethodnog odobrenja društva Konzum i/ili nositelja autorskog ili drugog prava intelektualnog vlasništva.

Korisnik i/ili Posjetitelj mogu preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite nekomercijalne uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internet stranice dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Korisnika i/ili Posjetitelja.

Korisnik i/ili Posjetitelj se obvezuju da neće na ovu Internet stranicu postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe zaštiti autorskim ili drugim pravom intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Korisnik i/ili Posjetitelj su jedino i isključivo odgovorni za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Konzum ne snosi obvezu izvješćivati Korisnika i/ili Posjetitelja, ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

 

8. Povezane internet stranice

Internet stranica uključuje linkove na druge internet stranice. Materijali na tim stranicama su izvan kontrole Konzuma te Korisnici, odnosno Kupci na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik.

Konzum nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Dio Internet stranice predviđen je i za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Konzum nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

 

9. Nadzor

Konzum ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internet stranicama, kako bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Konzuma, kao i sukladnost s bilo kojim primjenjivim propisom.

 

10. Naknada štete

Korisnik i/ili Posjetitelj se slažu da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Konzum, s njime povezana društva, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove Internet stranice od strane Korisnika i/ili Posjetitelja.

 

11. Osobni podaci

Informacije o obradi osobnih podataka od strane Konzuma kao voditelja obrade dostupe su na linku Pravila privatnosti.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) Informacije o kolačićima dostupne su na poveznici Upotreba kolačića (cookies).

 

12. Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi ovih Uvjeta, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 

13. Odricanje od prava

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

 

14. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, a u odnosu na potrošače i Zakona o zaštiti potrošača.

Sve sporove iz ovih Uvjeta ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

 

15. Primjena uvjeta korištenja

Ovi Uvjeti primjenjuju se od ________.2023. godine i vrijede do njihove izmjene ili opoziva od strane Konzuma.