Opća pravila privatnosti - KONZUM plus d.o.o.

KONZUM plus d.o.o. | zop@konzum.hr

Dana 13. listopada 2023. godine

Sadržaj

 1. Uvod
 2. KONZUM plus
 3. Newsletter
 4. Posjetitelji Konzum prodavaonica
 5. Ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično
 6. Registrirani korisnici Konzum.hr usluga
 7. KONZUM Smart prodavaonica
 8. Registrirani korisnici stranice Online.Velpro.hr
 9. Upotreba kolačića
 10. Sadašnji ili potencijalni poslovni partneri
 11. Ako ste zainteresirani za rad u Konzumu?
 12. Ako ste korisnik Konzum aplikacije
 13. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?
 14. Gdje se moji osobni podatci obrađuju?
 15. Kako štitimo Vaše osobne podatke?
 16. Period držanja Vaših osobnih podataka
 17. Vaša prava
 18. Promjene Pravila obavijesti

 

1. Uvod

1.1. Ovo su Opća pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi KONZUM plus d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB 62226620908.

1.2. Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba - naših kupaca, dobavljača, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na naš newsletter kao i drugih naših poslovnih partnera, gdje i kada se mi nalazimo u položaju voditelja obrade kako to definira Opća uredba o zaštiti podataka.

1.3. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu zop@konzum.hr.

1.4. Aktualna verzija uključuje dodatne slučajeve obrade osobnih podataka (prethodna verzija objavljena je 30. lipnja 2021. godine). Promjene ne utječu bitno na obradu osobnih podataka kao niti na prava ispitanika.

 

2. KONZUM plus

2.1. KONZUM plus d.o.o. je sukladno nagodbi koja je usvojena u postupku izvanredne uprave nad društvom Agrokor d.d. i drugima, s danom 1. travnja 2019. godine preuzeo poslovanje društva Konzum d.d. (OIB: 29955634590), a što posebice uključuje Konzum maloprodajne dućane.

2.2. Vaši osobni podaci koje je dosad obrađivao Konzum d.d., preuzeo je te nastavio obrađivati KONZUM plus d.o.o. za iste svrhe te na isti način na koji je to dosad radio Konzum d.d. Predmetna promjena je prije svega pravne naravi.

2.3. Naši kontakt podaci ostaju isti. Vi svoja prava i dalje ostvarujete na način da nas kontaktirate putem zop@konzum.hr. Odgovor na postojeće neodgovorene zahtjeve upućene društvu Konzum d.d., odgovorit će KONZUM plus d.o.o.

2.4. Društvo Velpro-centar plus d.o.o., OIB: 81169150175, pripojeno je društvu KONZUM plus d.o.o. temeljem ugovora o pripajanju od 10. prosinca 2019. godine i odluke skupštine pripojenog društva i skupštine društva preuzimatelja od 10. prosinca 2019. godine o odobrenju ugovora o pripajanju, čime je društvo KONZUM plus d.o.o. postalo sveopći pravni slijednik društva Velpro-centar plus d.o.o.

2.5. Vaši osobni podaci koje je do 10. prosinca 2019. godine obrađivao Velpro-centar plus d.o.o., od tog je datuma preuzeo i nastavio obrađivati KONZUM plus d.o.o. za iste svrhe te na isti način na koji je to do tada radio Velpro-centar plus d.o.o.

 

3. Newsletter

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Ako ste se prijavili za primanje našeg newslettera ili ako ste registrirani korisnik Konzum.hr ili online.velpro.hr usluga, obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke koje ste nam dali prilikom same prijave ili prilikom registracije na konzum.hr ili online.velpro.hr uslugu:

 • Vaše nužne podatke: e-adresa;

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes ako newsletter primate kao registrirani korisnik Konzum.hr ili online.velpro.hr usluge, odnosno vaša privola koju ste nam dali prilikom prijave na naš newsletter;
 • Kako bismo bolje razumjeli Vaše kupovne interese. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših dodatnih podataka je suglasnost koju ste nam dali prilikom prijave na naš newsletter.

 

4. Posjetitelji Konzum prodavaonica

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Ako posjećujete Konzum prodavaonice možete biti snimljeni našim nadzornim kamerama ako ste ušli u perimetar snimanja kamera koji je jasno označen. U tom slučaju, obrađujemo Vašu videosnimku.

Također, na anonimnoj razini pratimo i analiziramo Vašu potrošnju u Konzum prodavaonicama, sve kako bismo bolje razumjeli potrebe kupaca i sukladno tome prilagodili naše poslovanje. Kako se predmetna aktivnost provodi na anonimnoj razini, u njoj ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo zaštitili osobe (posjetitelje i zaposlenike) te imovinu u prodavaonicama. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine;
 • Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice postupanje na zahtjev javne vlasti).

 

5. Ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale i Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili slično. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično;
 • Kako bismo mogli pratiti zadovoljstvo našom uslugom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
 • Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice čuvanje prigovora potrošača).

 

6. Registrirani korisnici Konzum.hr usluga

6.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke (1) koje ste nam dali prilikom registracije Vašeg korisničkog računa, (2) u vezi Vašeg korištenja korisničkog računa, (3) o Vašim on-line kupovinama na stranicama Konzum.hr kao i (4) o kupovini u Konzumovim dućanima (kada je to moguće), tj. sljedeće osobne podatke:

 • Vaše identifikacijske podatke: ime, prezime, spol [dobrovoljni podatak]; prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);
 • Vaše kontakt podatke: kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država); telefon, E-adresa;
 • Dodatne podatke nužne za potrebe izvršenje transakcija: Način plaćanja, broj bankovne kartice;
 • Podatke proizašle iz našeg poslovnog odnosa: Datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom;
 • Podatke proizašle iz Vašeg korištenja Konzum.hr računa: Datum i vrijeme pristupanja Konzum.hr računu, IP adresa, radnje po računu, status primanja newslettera;
 • Informacije iz MultiPlusCard programa: Broj MultiPlusCard kartice, informacija o povezanim karticama, kupnje u Konzum prodavaonicama;

6.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke registriranih korisnika Konzum.hr usluge obrađujemo za sljedeće svrhe:

 • Kako bismo Vam omogućili korištenje Konzum.hr usluga. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama (prihvaćanje Općih uvjeta Konzum.hr stranica);
 • Kako bismo sukladno Vašim kupovnim interesima mogli prilagoditi našu ponudu te Vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je naš legitiman interes kao pružatelja usluge;
 • Kada ste nam dali suglasnost za obradu Vaših dodatnih neobaveznih podataka koji se prikupljaju kod registracije (spol), iste podatke obrađujemo kako bismo bolje razumjeli tko su nam kupci. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je Vaša suglasnost. Suglasnost dajete na neodređeni period te ju uvijek možete povući kroz Vaš profil na konzum.hr ili pak na način da nam se obratite na zop@konzum.hr;
 • Kada ste nam dali suglasnost za obradu broja Vaše MultiPlusCard kartice, broj kartice koristimo kako bi kvalitetnije analizirali Vaše kupovne navike u svim Konzum prodavaonicama te Vam pripremili kvalitetniju ponudu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je Vaša suglasnost. Suglasnost dajete na neodređeni period te ju uvijek možete povući kroz Vaš profil na konzum.hr ili pak na način da nam se obratite na zop@konzum.hr;
 • Kada je obrada nužna kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti.
 • Kada za to imamo drugi legitiman interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera).

Napominjemo da nam prilikom kupnje, upisom broja MultiPlusCard kartice dajete suglasnost da od društva MultiPlus Card d.o.o. zatražimo Vaše osobne podatke vezane uz sam MultiPlusCard program (primjerice status povezanosti s drugim MultiPlusCard karticama). Dobivene podatke obrađujemo za potrebe analize Vaših kupovnih navika. Ako niste suglasni s tom obradom, molimo da ne upisujete broj MultiPlusCard kartice. Suglasnost dajete na neodređeni period te ju uvijek možete povući na način da nam se obratite na zop@konzum.hr. Zbog trenutnih tehničkih ograničenja nismo Vam u mogućnosti omogućiti skupljanje MultiPlusCard bodova prilikom on-line kupnji na drugi način.

 

7. KONZUM Smart prodavaonica

7.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

7.1.1. Napominjemo da se obrada osobnih podataka u KONZUM Smart prodavaonici odnosi na Vas kao posjetitelja i/ili kupca u KONZUM Smart prodavaonici. Kada je to navedeno u ovoj točki Pravila Privatnosti, obrada osobnih podataka vrši se i u odnosu na osobe koje su Vaša pratnja.

Kako bismo Vam omogućili pristup (ulazak) KONZUM Smart prodavaonici, nužno je da se registrirate na KONZUM aplikaciju. U tu svrhu obrađujemo Vaše Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom registracije i to:

 • Ime i prezime;
 • email adresa;
 • Činjenicu punoljetnosti.

7.1.2. Kada u Kada u KONZUM Smart prodavaonicu ulazite debitnom ili kreditnom karticom, tada obrađujemo sljedeće Vaše osobne podatke koje ste nam, prema Vašem izboru, dali unosom na tabletu koji se nalazi na ulazu u prodavaonicu:
     •    email adresa ili broj telefona.

 

7.1.3. Kada kupujete u KONZUM Smart prodavaonici, obrađujemo sljedeće Vaše osobne podatke:

 • Jedinstvena brojčana oznaka kupca, posjetitelja i/ili osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja;
 • Video snimka kupca, posjetitelja te osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja;
 • Video snimka kupca, posjetitelja i osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja na kojoj su njihova lica zamagljena;
 • Avatar prikaz kupca i osoba u pratnji kupca;
 • email adresa kupca;
 • Virtualna košarica kupca (podaci o kupljenim proizvodima);
 • Lokacija prodavaonice u kojoj je obavljena kupovina, odnosno posjeta i vrijeme ulaska u prodavaonicu te vrijeme izlaska iz prodavaonice;
 • Uvid u osobni dokument kupca.

 7.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne iz točke 7.1.1. obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo Vam omogućili registraciju i korištenje aplikacije;
 • Kako bismo Vam omogućili pristup (ulazak) KONZUM Smart prodavaonici.

Ako ste postojeći, već registrirani, korisnik KONZUM mobilne aplikacije koja omogućuje korištenje različitih KONZUM usluga koje su objedinjene u istoj platformi, kao primjerice usluga Online prodaje, tada ste nam osobne podatke navede u točki 7.1.1. već dali prilikom registracije. U tom slučaju predmetne osobne podatke, a koji su prilikom Vaše registracije prikupljeni u svrhu korištenja neke druge KONZUM usluge, kao npr. usluge Online kupovine, sada obrađujemo u novu svrhu, a to je omogućavanje pristupa (ulaska) u KONZUM Smart prodavaonicu. Kako ste Vi u tom slučaju već korisnik naših usluga, odnosno već ste registrirani na aplikaciju, kako ne obrađujemo Vaše osjetljive podatke i kako je svrha inicijalne obrade predmetnih osobnih podataka kompatibilna s novom svrhom definiranom ovom Obaviješću, predmetne osobne podatke iz točke 7.1.1. ovih Pravila Privatnosti obrađujemo i u ovdje navedene dodatne svrhe, dakle pružanja dodatne usluge unutar iste aplikacije.

Osobne podatke iz točke 7.1.2. obrađujemo u sljedeće svrhe:
      •    Kako bismo Vam dostavili račun u elektroničkom obliku.


Osobne podatke iz točke 7.1.3. obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo mogli utvrditi ulazak u KONZUM Smart prodavaonicu, odnosno koja je jedinstvena brojčana oznaka kupca kupila koji proizvod. Naime, nakon što uđete u KONZUM Smart prodavaonicu sustav koji se sastoji od softvera u kombinaciji sa skupom kamera koji su ondje instalirani prepoznat će da ste ušli u prodavaonicu te će Vam dodijeliti brojčanu oznaku koja predstavlja šifru Vaše kupovine;
 • Kako bismo poduzeli mjere sigurnosti i zaštite Vaših osobnih podataka, konkretno u svrhu pseudonimizacije Vaše video snimke. Naime, kako je već navedeno kupoprodaja u KONZUM Smart prodavaonici providi se koristeći opisani sustav. Tako se sustav pokreće svaki put kada napravite pokret rukom prema polici, hladnjaku ili aparatu za kavu na kojem se nalazi proizvod. Prilikom svake takve interakcije s proizvodom, kao i prilikom ulaska i izlaska iz/u KONZUM Smart prodavaonicu, sustav će kreirati kratki video zapis interakcije s policom, hladnjakom ili aparatom za kavu, odnosno ulaska i izlaska iz prodavaonice. Kako svrha takvih video zapisa nije Vaša identifikacija, sustav će na takvim video zapisima odmah zamagliti Vaše lice, kao i lica svih osoba koje su u Vašoj pratnji. Sve daljnje radnje obrade vrše se koristeći pritom tako zaštićen video prikaz Vas i osoba u Vašoj pratnji, dakle video zapis na kojem Vaše lice, niti lice osoba u Vašoj pratnji, nije vidljivo;
 • Kako bismo mogli utvrditi koji je proizvod kupljen i u kojim količinama. Naime identifikacija kupljenih proizvoda vrši se uz pomoć dva parametra i to lokacije s koje je proizvod uzet i slike samog proizvoda. Sustav prilikom svake kupovine, odnosno prilikom svakog Vašeg posezanja prema proizvodu računa vjerojatnost da ste proizvod zaista i spremili u Vašu virtualnu košaricu, dakle kupili. Tako će sustav u slučaju da su oba ovdje navedena parametra dala isti rezultat vezano za proizvod, zaključiti da je on sa police zaista i uzet/kupljen. Kada i ako su informacije ovih parametara kontradiktorne ili ako nema visoku pouzdanost da je kupac proizvod zaista i uzeo s police, ili nije siguran koji je proizvod uzet ili u kojoj količini, tada će video snimku kupovine, na kojoj je lice kupca zamagljeno; pregledati operater, a kako bi ljudskom provjerom bila utvrđena dvojbena situacija.
 • Kako bismo Vam omogućili podnošenje prigovora na obavljenu kupovinu, odnosno kako bismo mogli riješiti Vaš prigovor vezano za kupovinu;
 • Kako bismo Vam mogli dostaviti račun u elektroničkom obliku;
 • Kako bismo ispunili svoju zakonsku obvezu zabrane prodaje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

7.3. Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka

Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka iz točke 7.1.1. je članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, a za osobne podatke iz točke 7.1.2. članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno izvršavanje ugovora o kupoprodaji.

Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka iz točke 7.1.3. podtočke 1.(jedinstvena brojčana oznaka kupca, posjetitelja i/ili osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja), 3. (video snimka kupca, posjetitelja i osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja na kojoj su njihova lica zamagljena), 4. (skeleton prikaz kupca i osoba u pratnji kupca), 5. (email adresa kupca), 6. (virtualna košarica kupca (podaci o kupljenim proizvodima)) i 7.(lokacija prodavaonice u kojoj je obavljena kupovina, odnosno posjeta i vrijeme ulaska u prodavaonicu te vrijeme izlaska iz prodavaonice) je članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno izvršavanje ugovora o kupoprodaji. 

Pravni temelj za obradu Vašeg osobnog podataka iz točke 7.1.3. podtočke 2. (video snimka kupca, posjetitelja te osoba u pratnji kupca) je članak 6. stavak 1 točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno naš legitimni interes.

Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka iz točke 7.1.3. podtočke 8 (uvid u osobni dokument) je članak 6. stavak 1 točka (c), odnosno poštivanje naših pravnih obveza, konkretno zabrane prodaje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina propisane Zakonom o trgovini.

7.4. Platne kartice

Prije ulaza u KONZUM Smart prodavaonicu biti će potrebno da u platni dio ustava kojim upravlja pružatelj usluge plaćanja unesete podatke s Vaše kreditne ili debitne kartice, a sukladno opsegu podataka koji će od Vas zatražiti pružatelj usluge plaćanja. Navedeni su nam podaci nužni kako bi se izvršila predautorizacija sredstava za Vašu kupovinu kako je to detaljnije pojašnjeno u Uvjetima i pravilima kupoprodaje u KONZUM Smart prodavaonici te naplata kupovine. Napominjemo da podatke možete unijeti neposredno prije ulaska u prodavaonicu, kao i obrisati ih odmah nakon izlaska. Kada ulazite s kreditnom ili debitnom karticom, predautorizacija će biti izvršena na način opisan u Uvjetima i pravilima kupoprodaje u Smart prodavaonici dostupnim na internet stranici www.konzum.hr, u KONZUM mobilnoj aplikaciji te obavijesti na tabletu na ulazu u prodavaonicu.

Prilikom predautorizacije Vaši se osobni podatci prosljeđuju instituciji ovlaštenoj za izdavanje kartica u svrhu obrade plaćanja i ispunjavanja njihovih zakonskih obveza.

Kao trgovac surađujemo u slučaju plaćanja kreditnom ili debitnom karticom s jednim ili više prihvatitelja kartica. Prihvatitelji kartica su pružatelji platnih usluga čije je poslovanje uređeno Zakonom o platnom prometu, a koji za nas prihvaćaju i obračunavaju platne transakcije. Mi i prihvatitelji kartica zasebni smo voditelj obrade od kojih je svaki nadležan za tehničko područje u okviru svog utjecaja na podatke, odnosno mi smo odgovorni za svoju internu mrežu do trenutka sigurnog prijenosa putem Interneta.

Trenutačno surađujemo s društvom mStart plus d.o.o., Zagreb, kao pružateljem usluga plaćanja. Društvo mStart d.o.o. certificirani je pružatelj platnih usluga po PCI/DSS standardu (Payment Card Industry Data Security Standard).

7.5. Koliko čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke iz točke 7.1.2. čuvamo kroz period od 30 dana od Vaše kupovine. Ti se podaci čuvaju na serveru smještenom kod pružatelja najma infrastrukture.

Vaše osobne podatke iz točke 7.1.3. podtočke 2. (video snimka kupca, posjetitelja te osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja) čuvamo kroz period od 48 sati nakon njezine pohrane, odnosno Vaše interakcije s proizvodom. Ti se podaci čuvaju na serveru smještenom u prodavaonici.

Vaše osobne podatke iz točke 7.1.3. podtočke 3. (video snimka kupca, posjetitelja i osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja na kojoj su njihova lica zamagljena) i 7. (lokacija prodavaonice u kojoj je obavljena kupovina, odnosno posjeta i vrijeme ulaska u prodavaonicu te vrijeme izlaska iz prodavaonice) čuvamo na serveru u prodavaonici kroz period od 48 počevši od pohrane podatka, odnosno Vaše interakcije s proizvodom, odnosno kroz period od 7 dana na serveru smještenom kod pružatelja najma infrastrukture.

Vaše osobne podatke iz točke 7.1.3. podtočke 1. (jedinstvena brojčana oznaka kupca, posjetitelja i/ili osoba u pratnji kupca, odnosno posjetitelja) i 6 (virtualna košarica kupca (podaci o kupljenim proizvodima) čuvamo za onaj vremenski period u kojem smo obvezni čuvati i račun za obavljenu kupnju, podatak iz podtočke 4. (avatar) brišemo odmah nakon završene kupovine, podatak iz podtočke 5. (email adresa) čuvamo dokle god ste registrirani korisnik KONZUM mobilne aplikacije.

 

8. Registrirani korisnici stranice Online.Velpro.hr

8.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Prilikom Vaše registracije na VELPRO Internet naručivanje putem stranice Online.velpro.hr prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

 • Identifikacije podatke: ime i prezime kontakt osobe pravne osobe i/ili ime i prezime osobe odgovorne za izvršenje ugovora
 • Kontakt podatke: E-adresa, broj telefona i broj faxa kontakt osobe pravne osobe i/ili osobe odgovorne za izvršenje ugovora

8.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo za sljedeće svrhe:

 • Kako bismo Vam omogućili uslugu Internet naručivanja;
 • Kako bismo Vam odgovorili na upit koji ste nam postavili putem e-maila i/ili kontakt obrasca;
 • Kako bismo obradili Vašu narudžbu i izvršili kupovinu.

 

9. Upotreba kolačića

Kako bismo registriranim korisnicima i posjetiteljima pružili što bolje funkcionalnosti i što interesantniji sadržaj kad posjećuju naše internetske stranice te kako bismo kreirali usluge i ponude koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika, upotrebljavamo kolačiće i/ili druge uobičajene tehnike (dalje: kolačići) koje prikupljaju određene Vaše (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.). Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica dobivate pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija internetskoj stranici dajete ili uskraćujete svoju privolu za upotrebu pojedine vrste kolačića. Postavke kolačića uvijek možete podesiti u internetskom pregledniku. Informacije o Korisniku dobivene kolačićima povezivat ćemo s drugim podatcima o Korisniku radi boljeg upoznavanja Korisnika i pružanja boljeg Korisničkog iskustva, samo na temelju privole. Više informacija o kolačićima dostupno je na poveznici.

 

10. Sadašnji ili potencijalni poslovni partneri

10.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

 • Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta), i to ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);
 • Vaše kontakt podatke, i to ime i prezime osobe za kontakt/izvršenje ugovora, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, E-adresa.

10.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura i isporuka robe) ili prethodnih radnji (primjerice slanja ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • Kada za to imamo drugi legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera);
 • Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze.

 

11. Ako ste zainteresirani za rad u Konzumu

11.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas odnosno sljedeće podatke:

 • Podaci koji su navedeni u samom prijavnom obrascu
 • Vaš životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o završenoj školi, preslika diplome i sl.), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i sl.

11.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (primjerice radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes temeljem Vaše prijave;
 • Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
 • Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke spremimo u našu evidenciju za buduće prilike. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola;
 • Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze.

11.3. Koliko čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo tijekom perioda koji je potreban za postizanje ovdje opisanih svrha, odnosno do završetka postupka zapošljavanja za pojedino radno mjesto, a najkasnije 30 dana nakon završetka natječaja.

Ako ste nam dali privolu iz točke 10.2.1.3., tada vaše osobne podatke čuvamo u daljnjem periodu od jedne godine od dana završetka natječaja.

Po proteku ovdje navedenih rokova čuvanja, Vaše ćemo osobne podatke izbrisati ili uništiti na drugi odgovarajući način.

 

12. Ako ste korisnik Konzum aplikacije

12.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo one Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom registracije na Konzum aplikaciju kao i one koje smo prikupili tijekom Vašeg korištenja aplikacijom:

 • Podaci koji su navedeni u samom registracijskom obrascu te koje ste eventualno naknadno mijenjali ili nadopunjavali;
 • Podaci o korištenju aplikacije (uređaj koji koristite, IP adresa, radnje po računu);
 • Eventualni dodatni podaci koji se unose u aplikaciju (primjerice Vaše kupnje).

12.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo Vam omogućili korištenje aplikacije (primjerice radi održavanja i nadogradnje aplikacije). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes temeljem Vašeg korištenja aplikacije;
 • Kako bismo bolje razumjeli Vaše kupovne interese. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših dodatnih dobrovoljnih podataka je suglasnost koju ste nam dali prilikom registracije ili kasnije kroz Vaš profil na aplikaciji;
 • Kada za to imamo drugi legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera);
 • Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze.

12.3. Posebno napominjemo da brisanjem aplikacije s Vašeg uređaja automatski ne uklanjate svoje osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili za potrebe odnosno kroz korištenje aplikacije. Za promjenu ili brisanje podataka, slijedite upute u aplikaciji ili nam se obratite na način predviđen točkom 16. ovih Pravila Privatnosti.

 

13. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

13.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

13.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka u niže opisanim situacijama:

 • pružatelji usluga koji nam pružaju određene usluge i proizvode (primjerice ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje i savjetovanje). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;
 • Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;
 • Državne institucije, kao što su to primjerice Hrvatski zavod za zapošljavanje, mjerodavna ministarstva i slično;
 • Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.
 • Povezana društva Fortenova grupe koja čini grupu poduzetnika

 

14. Gdje se moji osobni podatci obrađuju?

Vaše osobne podatke u pravilu obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih obrađujemo i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije (EU), odnosno Europskog gospodarskog prostora (EPG). Iznimno ih obrađujemo i u drugim državama (primjerice u slučaju kada nam određenu uslugu pruža naš izvršitelj obrade čije je sjedište registrirano u zemlji izvan EU ili EPG-a, kao što je to primjerice slučaj u odnosu na pružatelja usluge korištenja sustava u KONZUM Smart prodavaonici ili pak njegovih podizvršitelja). Imajući u vidu propisi zemalja izvan EU, odnosno EGP-a možda drugačije reguliraju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka ili pružaju nižu razinu zaštite od propisa Europske unije, uslijed čega je moguće da Vaše podatke mogu obrađivati državna tijela u svrhu kontrole i nadzora, možda i bez mogućnosti pravne zašite, u takvim slučajevima u takvim slučajevima uvijek osiguravamo i poduzimamo odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, uključujući ugovaranje odgovarajućeg modula Standardnih ugovornih klauzula o zaštiti podataka u EU.

 

15. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

15.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

 • Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
 • Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;
 • Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;
 • Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka;
 • Pristup podacima dozvoljavamo samo onim osobama kojima je taj pristup potreban ili za obavljanje poslova njihovog radnog mjesta (ako se radi o npr. našim radnicima) ili za pružanje usluga kojih smo mi naručitelj (npr ako se radi o našim izvršiteljima obrade).

15.2. Svi zaposlenici Konzuma kao voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti ili ugovora o radu koji sadrži zasebnu obvezu glede povjerljivosti osobnih podataka.

 

16. Period držanja Vaših osobnih podataka

16.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

16.2. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, Vaše podatke iz točke 10.1.1. ovdje čuvamo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

16.3. Osobne podatke korisnika naših usluga čuvamo za cijelo vrijeme trajanja odnosno korištenja usluga. Po prestanku korištenja usluga, Vaše podatke brišemo u skladu sa zasebno definiranim rokovima – vidi kod pojedine usluge.

16.4. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

16.5. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

16.6. U slučaju snimki prikupljenih videonadzorom, njih čuvamo maksimalno 6 mjeseci, osim kada se u pojedinom slučaju pojavi potreba za korištenje pojedine snimke kao dokaznog materijala u sudskom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

 

17. Vaša prava

17.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

17.2. Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na zop@konzum.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

17.3. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

17.4. Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

17.5. Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

17.6. Prenosivost osobnih podataka:

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

17.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

17.8. Pravo povlačenja privole:

Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

17.9. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka:

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka - Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

18. Promjene Pravila obavijesti:

Zadržavamo pravo promjene sadržaja ovih Pravila Privatnosti.

O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.


Arhiva