PRAVILA KORIŠTENJA KONZUM POKLON KARTICE ZA PRAVNE SUBJEKTE

 

 • KONZUM plus d.o.o. Zagreb (dalje: Konzum) kao izdavatelj Poklon kartice utvrđuje Pravila korištenja Poklon kartice Društva za pravne subjekte.

 • Samim korištenjem Poklon kartice korisnik Poklon kartice prihvaća Pravila korištenja Poklon kartice.

 • Ova Pravila obvezuju kako Konzum tako i svakog korisnika Poklon kartice.

 • Poklon kartica je kartica izrađena od plastike te sadrži magnetni zapis. Magnetni zapis ne smije se izlagati magnetnom zračenju ili fizički oštetiti.

 • Poklon kartica se može koristiti za plaćanje trgovačke robe na svim maloprodajnim mjestima Konzuma osim za plaćanje putem interneta, plaćanje računa za režije, plaćanje goriva, plaćanje telefonskih bonova, plaćanje cigareta i plaćanje kompozitnih plinskih boca. Za plaćanje Poklon karticom nije moguće izdati R-1 račun. Također, Poklon karticom nije moguće kupiti A-bon.

 • Iznos na Poklon kartici moguće je višekratno koristiti do potpunog iskorištenja iznosa na kartici, a unutar godine dana od dana izdavanja poklon kartice. Poklon karticom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa.

 • Ukoliko iznos na Poklon kartici nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodavaonica prihvaća, bankovnim i poklon karticama također. Jedan račun se može platiti s više poklon kartica.

 • Iznos s Poklon kartice nije moguće zamijeniti za novac. Robu kupljenu Poklon karticom moguće je zamijeniti za drugu robu. Nije moguće dobiti povrat novca.

 • Poklon kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva.

 • Konzum ne odgovara za gubitak Poklon kartice te se u slučaju gubitka ili uništenja kartice za istu ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

 • Poklon kartica treba se iskoristi u roku od godine dana od dana izdavanja Poklon kartice, osim ako na zahtjev korisnika nije zatražen kraći rok. U tom slučaju će krajnji rok iskorištenja kartice biti naveden na kartici.

 • Nakon isteka roka valjanosti kartice nepotrošeni iznos na Poklon kartici se briše i nije ga moguće iskoristiti.

 • Korisnik Poklon kartice može telefonskim pozivom na besplatni info telefon 0800 400 000 ili na info-pultu prodavaonice provjeriti stanje iznosa novca na kartici te rok valjanosti (ukoliko isti nije već naveden na Poklon kartici).

 • Prilikom korištenja Poklon kartice ne skupljate Bonus kune.​​​​​​​​​​​​​​

 • Pravila privatnosti pogledajte ovdje.

 

Važna napomena: od 01.01.2023.preostali iznos na Konzum Poklon karticama automatski će konvertirati u eure po fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna).