Opći uvjeti poslovanja usluge POKUPI

KONZUM plus d.o.o.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA USLUGE POKUPI U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 VIRUSA

1. Uvodne napomene o vezanosti uvjetima poslovanja

Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje: POKUPI Opći uvjeti) odnose se i uređuju način korištenja Konzum online prodaje s uslugom preuzimanja Proizvoda na nekoj od odabranih lokacija Konzumovih prodavaonica (dalje: usluga POKUPI) odnosno dostavu putem vozila partnera (dalje: usluga DOSTAVA PARTNERA) s preuzimanjem Proizvoda na lokaciji koju izabere Kupac.

Internet stranica Konzum online prodaje s uslugom POKUPI I DOSTAVA PARTNERA može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem Konzum online prodaje s uslugom POKUPI I DOSTAVA PARTNERA obvezujete se na poštivanje ovih Općih uvjeta te prihvaćate njihova pravila i ograničenja.

Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti Konzum online prodaju niti Konzum mobilnu aplikaciju. Ovi Opći uvjeti podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Opće uvjete trebali biste provjeriti pri svakoj posjeti Internetskoj stranici Konzuma. Ako Internetsku stranicu Konzum online prodaje s uslugom POKUPI I DOSTAVA PARTNERA nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima te Konzum nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz njihove promjene.

U slučaju događaja više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Konzuma i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Konzum može odstupiti od ovih Općih uvjeta i pravila te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući, ali ne ograničavajući se, na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući:

 • pristup online sučelju,
 • naručivanje Proizvoda, kao i
 • isporuku već naručenih Proizvoda

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta i pravila imaju sljedeće značenje:

Blockchain transakcija je procesiranje transakcije i provedba plaćanja kriptovalutama koju za račun Konzuma izvršava Electrocoin d.o.o. putem Paycek elektroničkog platnog servisa za procesiranje uplata

EC je trgovačko društvo Electrocoin d.o.o.

E-mail adresa je e-mail adresa kojom se Kupac registrira na Internet stranici.

Instant plaćanje označava plaćanje onim kriptovalutama koje ne zahtijevaju dug vremenski period potvrde transakcije.

Internetska stranica je internet stranica www.konzum.hr.

Konzum je trgovačko društvo KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb, OIB: 62226620908.

Konzum on line prodaja označava prodaju proizvoda putem Internet stranice.

Konzum mobilna aplikacija je aplikacija za mobilne uređaje koja koristi unaprijeđenu tražilicu i opciju skeniranja barkoda te je u potpunosti usklađena s Internetskom stranicom.

Kontakt centar je centar putem kojeg potrošač može stupiti u kontakt s KONZUM plus d.o.o. u cilju podnošenja prigovora, pohvala, prijedloga itd.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice te izvrši registraciju.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba, koji putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje podatke na Internet stranici i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Konzumu, isplati kupoprodajnu cijenu, te pritom naručuje ili plaća uslugu dostave (ili Drive in, Pokupi, Dostava partnera usluge) proizvoda Konzuma.

Maloprodajna cijena je konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja.

Partner je svaka pravna ili fizička osoba ( npr. obrtnik) putem koje Konzum vrši dostavu proizvoda iz svojeg asortimana, a u sklopu usluge DOSTAVA PARTNERA.

Pisani prigovor potrošača je prigovor koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, odnosno poslovanje Konzuma s Potrošačem.

Potrošač je svaka fizička osoba - kupac koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Posjetitelj je je svaka pravna ili fizička osoba koja  nije izvršila registraciju, ali pristupa i pregledava sadržaj Internetske stranice.

Proizvod je svaka roba ili usluga, tj. svi proizvodi istaknuti na Internetskoj stranici, a koje je moguće kupiti putem Konzum online prodaje.

Ugovor je ugovor o kupoprodaji kojim Konzum prenosi ili se obvezuje prenijeti Kupcu Proizvod/ Proizvode u vlasništvo, a Kupac plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Konzuma i Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Konzuma i Potrošača na jednome se mjestu pri čemu do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava Potrošaču ili Konzumu da pohrani informacije koje su njemu osobno namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala.

Isporučitelji naručenih Proizvoda su prodajna mjesta Konzuma.

 

2. Način korištenja usluge POKUPI I DOSTAVA PARTNERA

Sve što morate napraviti za korištenje POKUPI usluge je prilikom narudžbe na Internetskoj stranici odabrati POKUPI kao način preuzimanja, odabrati lokaciju preuzimanja i izabrati raspoloživi termin. Narudžbu preuzimate osobno na INFO pultu odabrane lokacije gdje Vas čeka djelatnik Konzuma s Vašim namirnicama. Prilikom dolaska po naručene namirnice dužni ste se pridržavati epidemioloških mjera na snazi i mjera propisanih na ulazu u prodavaonicu.

Sve što morate napraviti za korištenje DOSTAVA PARTNERA usluge je prilikom narudžbe na Internetskoj stranici odabrati DOSTAVA PARTNERA kao način preuzimanja, odabrati lokaciju preuzimanja i izabrati raspoloživi termin. Narudžbu preuzimate od vozača vozila Partnera. Prilikom dolaska po naručene namirnice dužni ste se pridržavati epidemioloških mjera koje su na snazi.

Narudžbe za koje je odabrana usluga POKUPI mogu se preuzeti uz predočenje broja narudžbe u printanom ili elektronskom obliku na lokaciji preuzimanja odabranoj prilikom izrade narudžbe i u terminu koji je dostupan za preuzimanje u procesu zaključenja narudžbe.

Narudžbe za koje je odabrana usluga DOSTAVA PARTNERA isporučuju se na lokaciji odabranoj od strane Kupca prilikom izrade narudžbe i u terminu koji je dostupan u procesu zaključenja narudžbe. Lokacija preuzimanja narudžbe od strane vozača vozila Partnera a radi dostave Kupcu, je najbliža Konzumova prodavaonica koja podržava uslugu DOSTAVA PARTNERA. 

Važna napomena:  naručeni proizvodi dostavljaju se na kućnu adresu, ali ne i do kućnog praga.

 

3. Uvjeti pod kojima se pruža usluga POKUPI I DOSTAVA PARTNERA

Asortiman proizvoda u okviru usluge POKUPI I DOSTAVA PARTNERA razlikuje se od redovnog online asortimana jer je ponuda proizvoda u istom ograničena. Ako želite širi asortiman Proizvoda Internetska stranica omogućuje prelazak u redovnu online prodaju, u kojem slučaju izlazite iz usluge POKUPI i DOSTAVA PARTNERA te primjene ovih Općih uvjeta te prihvaćate primjenu redovnih Općih uvjeta i pravila poslovanja usluge online prodaje dostupnih na Internet stranici (dalje: Redovni Opći uvjeti). Isto tako, moguće je iz redovne online prodaje prijeći u uslugu POKUPI I DOSTAVA PARTNERA uz odgovarajuću primjenu ovih Općih uvjeta.

U slučaju promjene kanala naručivanja (promjena sa redovnih usluga Dostava ili Drive in na pomoćne usluge POKUPI ili DOSTAVA PARTNERA) može se promijeniti sadržaj Vaše košarice uslijed razlika u asortimanu redovne online prodaje i online prodaje s uslugom POKUPI I DOSTAVA PARTNERA te će Vam u slučaju nepodudaranja ponude biti sugerirani zamjenski Proizvodi. Također, u slučaju promjene kanala naručivanja moguće su i promjene cijena Proizvoda prilikom čega će se automatski ažurirati iznos košarice.

Sve cijene izražene su u službenoj valuti Republike Hrvatske i uključuju PDV.

Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.

Kupac se obvezuje naručene Proizvode platiti Konzumu kao prodavatelju jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • gotovinom,
 • debitnim ili kreditnim karticama jednokratno ili obročno,
 • kriptovalutama

Uvjeti plaćanja navedeni su na stranici Načini plaćanja.

Narudžbe koje se preuzimaju putem usluge POKUPI moguće je platiti online ili na blagajni u trenutku preuzimanja.

Narudžbe koje se preuzimaju putem usluge DOSTAVA PARTNERA moguće je isključivo platiti online.

 

3.1. Uvjeti pod kojima se pruža usluga POKUPI I DOSTAVA PARTNERA u uvjetima epidemije

Kao Korisnik Internet stranice i Kupac proizvoda putem usluge POKUPI I DOSTAVA PARTNERA primate na znanje i prihvaćate da je u okolnostima epidemije COVID-19 virusa usluga prodaje u ovom kanalu ograničena, s ciljem omogućavanja usluge većem broju kupaca, bržeg obrtaja, lakše manipulacije i adekvatne raspodjele logističkih i ljudskih resursa.

 

4. Plaćanje Proizvoda kriptovalutama

Blockchain transakcije za račun Konzuma izvršava EC, a naknade za plaćanje u cijelosti snosi Kupac. Naknade za plaćanje obuhvaćaju transakcijsku naknadu, odnosno naknadu za procesiranje transakcije koju Kupac plaća EC-u, te mrežnu naknadu, odnosno naknadu za provođenje transakcije na blockchain mreži koja je u cijelosti ovisna o blockchain sustavu. Račun izdan za Proizvode kupljene kriptovalutama izdaje se u eurima, a kao oznaka načina plaćanja navodi se ''Kripto plaćanje''.

Tijek plaćanja kriptovalutama započinje iniciranjem Blockchain transakcije, odnosno odabirom kriptovalute kojom Kupac želi izvršiti uplatu nakon čega počinje teći vremenski rok od 15 minuta za slanje odabrane kriptovalute u kriptovalutni novčanik EC-a. Na blagajnama Konzuma za plaćanje kriptovalutama Kupac može odabrati isključivo Instant plaćanje). Na Konzum on line prodaji uz opciju Instant plaćanja, za plaćanje kriptovalutama je moguće odabrati i one kriptovalute koje mogu iziskivati dulji vremenski period potvrde transakcije.

Sve prigovore koji mogu nastati u vezi s procesiranjem transakcije Kupac upućuje EC-u. EC ne snosi odgovornost prema kupcu za nemogućnost Procesiranja kriptovaluta iz tehničkih razloga koji nisu nastali krivnjom EC-a, zbog više sile, otkazivanja/raskida temelja za plaćanje od strane kupca, plaćanja kriptovalutama od strane neovlaštene osobe, poreznih obveza po osnovi plaćanja u kriptovalutama i dr.

U slučaju storniranja transakcije od strane kupca ili Konzuma prije njenog valjanog izvršenja, ili uplaćivanja iznosa Kriptovalute manjeg od potrebnog prema utvrđenom tečaju razmjene za pojedinu transakciju od strane kupca, bilo Instant plaćanjem, bilo plaćanjem kriptovalutama koje mogu zahtijevati dulji vremenski period potvrde transakcije, odgovornost za povrat nominalno jednakog iznosa Kriptovalute primljenog po osnovi otkazane transakcije snosi EC.

Valjano izvršena Blockchain transakcija neopoziva je i predstavlja trenutak prestanka odgovornosti EC-a prema kupcu. Informacija o odobrenju transakcije naznačena je na ispisu o obavljenoj transakciji.

Sve obveze vezane uz povrat sredstava, a koje proizlaze iz ugovornog odnosa Konzuma s kupcem, nakon valjanog izvršenja Blockchain transakcije preuzima Konzum. Osnove za povrat sredstava navedene u ovim Općim uvjetima i pravilima koje se odnose na reklamaciju, povrat i prigovore , odgovornost za materijalne nedostatke, pravo kupca na odustanak od Ugovora, te pravo kupca na jednostrani raskid Ugovora ovih primjenjuju se i vrijede jednako za slučaj plaćanja kriptovalutama, a pravo na povrat s tih osnova ostvaruje se na jedan od sljedećih načina:

 • na digitalni novčanik odabran prilikom plaćanja
 • isplatom gotovine na prodajnom mjestu.

Plaćanje Proizvoda kriptovalutama ne utječe na razinu zaštite potrošača osiguranu hrvatskim i europskim zakonodavstvom o zaštiti potrošača. Sva prava i obveze koje za Konzum proizlaze temeljem važećih propisa o zaštiti potrošača, a osobito iz važećih Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima, kao i ovih Općih uvjeta i pravila vrijede jednako za slučaj plaćanja kriptovalutama.

Ukoliko je Kupac unutar narudžbe naručio vagane Proizvode (npr. voće ili povrće) ili pakirane Proizvode s promjenjivom masom, poput pakiranog mesa, sireva, salama, itd., plaćanje u kriptovaluti će biti uvećanog iznosa u odnosu na iznos protuvrijednosti eura koji je naveden u košarici. Međutim, nakon isporuke kupčeve narudžbe, kupcu se naplaćuje isključivo iznos kriptovalute koji predstavlja protuvrijednost za iznos narudžbe u eurima koji je kupcu i isporučen, a eventualna razlika između rezerviranih i konačno naplaćenih sredstava se vraća kupcu isključivo u jednoj od ponuđenih kriptovaluta i to u digitalni novčanik koji odabere Kupac. Kupac je suglasan da će povrat više rezerviranog iznosa biti moguć samo u kriptovalutama ponuđenim u izborniku usluge, te da će za navedenu transakciju biti zasebno iskazana naknada mreže za provođenje povratne Blockchain transakcije za svaku od mogućih kriptovaluta, a odabirom jedne od navedenih opcija Kupac izričito pristaje na navedene uvjete i naknade.

Detaljnije pojašnjenje možete vidjeti u sklopu najčešćih pitanja na linku.

 

5. Potpuna ili djelomična uskrata usluge

Izradom narudžbe prihvaćate mogućnost usporenog pružanja usluga ili djelomične pa čak i potpune uskrate usluge odnosno prekida usluge u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Također prihvaćate da u postojećim okolnostima nepoznatog tijeka epidemije Konzum može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u datom trenutku logistički, asortimanski i operativno izvediv. U slučaju da je Vaša narudžba s naše strane u potpunosti obustavljena, a prethodno je u cijelosti plaćena, izvršit ćemo povrat uplaćenog iznosa, bez obveze povrata ili naknade bilo kakvih drugih troškova ili štete zbog prekida narudžbe.

U slučaju sumnje Konzuma na zlouporabu sa strane Kupca, Konzum zadržava pravo neisporuke narudžbe kao i raskida Ugovora u bilo kojem trenutku. Konzum zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Kupca, odnosno Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Kupca/Korisnika koje Konzum prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Općih uvjeta i pravila.

Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima molimo nemojte koristiti uslugu POKUPI ili uslugu DOSTAVA PARTNERA.

 

6. Postupak naručivanja

6.1. Registracija

Da biste se registrirali ili koristili usluge Konzum online prodaje, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo da bez odgode ažurirate vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: online@konzum.hr ili putem besplatnog telefona Kontakt Centra: 0800 400 000.

Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju alkoholnih pića, kupac snosi odgovornost da će punoljetna osoba preuzeti narudžbu. Naručitelj tj. Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje Proizvoda.

 

6.2. Naručivanje Proizvoda

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom ikone „Dodaj“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu.

Kupnja na Internet stranici pruža mogućnosti kao što su:

 • pregled prošlih narudžbi
 • izmjena podataka korisničkog računa
 • favoriti
 • liste kupnji
 • spremanje dodatnih adresa za dostavu

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na E-mail adresu dobiti ćete E-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Konzuma. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje Kupcu u trenutku potvrde narudžbe. U ovom trenutku smatra se da je ugovor o kupoprodaji za naručene artikle sklopljen te nadalje nije moguće mijenjati podatke ili narudžbu (dodavati artikle, mijenjati količine ili slično). U slučaju da želite promijeniti narudžbu ili podatke, obratite se našem  Kontakt centru što je prije moguće, ali budite svjesni da je moguća promjena termina isporuke, ovisno o raspoloživosti.

Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo provjerite:

 • je li poruka u Vašem Junk/Spam folderu,
 • je li Vaš mailbox pun,
 • nalaze li se Proizvodi u Vašoj košarici nakon prijave na Internet stranicu te u tom slučaju ponovite proces naručivanja.

Sadržaj paketa koji se dostavlja Kupcu, tj. dostavljeni Proizvodi se mogu razlikovati od naručenih. Moguće je da prilikom isporuke Konzum određene naručene Proizvode nema na zalihi slijedom čega ih nije u mogućnosti isporučiti Kupcu.

Dio naručenih Proizvoda moguće neće biti isporučen iz razloga što u ovom trenu nije moguće prikazati stanje zaliha u prodavaonici u realnom vremenu tj. na način da stanje na zalihama prilikom kreiranja narudžbe odgovaranja stanju u trenutku vršenja isporuke Kupcu.

Konzum se obvezuje isporučiti sve naručene Proizvode u količinama primjerenim za potrebe kućanstva, a koje u trenutku isporuke ima na zalihama prodavaonice iz koje se vrši dostava na adresu Kupca. Ukoliko kupac naruči količinu Proizvoda koja nije primjerena za kućanstvo (veleprodajne količine), a sadržaj narudžbe je samo taj Proizvod, Konzum zadržava pravo storniranja narudžbe. 

 Ako na zalihama prodavaonice iz koje se vrši dostava nema naručenog Proizvoda, Konzum će o tome obavijestiti Kupca telefonski ili pisanim putem.  Svi ostali naručeni Proizvodi isporučit će se Kupcu.

Zbog tehničkih razloga, Konzum pridržava pravo količinski ograničiti kupnju pojedinih Proizvoda. U slučaju da naručena količina Proizvoda u trenutku otpreme nije dostupna, Konzum neće o tome dostavljati posebnu obavijest kupcu već će isporučiti raspoložive količine i proizvode iz narudžbe.

Prilikom izrade narudžbe Kupac ima mogućnost poslati napomenu da ga se ne treba zvati  ukoliko na zalihama prodavaonice nema naručenog Proizvoda te  da pristaje na sve zamjenske artikle u kojem slučaju Kupac neće biti kontaktiran od strane Konzuma.

Isto tako, prilikom izrade narudžbe Kupac ima mogućnost poslati napomenu da ne pristaje na zamjenske artikle te da želi dostavu isključivo naručenih artikala koji se nalaze na zalihama prodavaonice u kojem  slučaju Kupac neće biti kontaktiran od strane Konzuma.

Slike proizvoda na Konzum online prodaji su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju Proizvoda. U slučaju nesklada između Proizvoda prikazanog na slici  i izgleda isporučenog Proizvoda Kupac se ne može pozivati na materijalne nedostatke Proizvoda.

Ukoliko postoji nekoliko inačica istog proizvoda pod istom šifrom (okus, boja, uzorak,…), prilikom kreiranja narudžbe Kupac nije u mogućnosti unaprijed odabrati željenu verziju proizvoda te Konzum  pridržava pravo dostave one verzije koju trenutno ima na zalihi, a koja se može razlikovati od one koju Kupac očekuje. Ukoliko Kupcu bude dostavljena druga inačica proizvod, eventualni prigovor radi neisporuke željene inačice proizvoda neće biti uvažen.Konzum  će nastojati na Konzum online prodaji objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

Kupnja je moguća samo u količinama primjerenim za kućanstvo.

Naručeni Proizvodi bit će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac se savjetuje prije preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

 

6.3. Izdavanje računa

Račun će u papirnatom obliku kod odabira usluge POKUPI biti izdan u trenutku isporuke narudžbe na lokaciji preuzimanja.

Račun će u papirnatom obliku kod odabira usluge DOSTAVA PARTNERA biti dostavljen zajedno sa narudžbom na lokaciji dostave koju je izabrao Kupac. Račun će u elektronskom obliku biti proslijeđen na E-mail Kupca nakon isporuke Proizvoda.

Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo provjerite:

 • Je li poruka u vašem Junk/Spam folderu
 • Je li vaš mailbox pun

 

6.4. E-račun

Konzum online trenutno ne podržava e-račun za naručitelje koji su obveznici javne nabave.

Trenutno radimo na implementaciji te se nadamo da će uskoro i ta funkcionalnost biti omogućena.

 

7. Uvjeti korištenja popusta u Konzum online prodaji

Kupone s popustom moguće je iskoristiti na samoj lokaciji preuzimanja narudžbe prilikom izrade računa. Za korištenje kupona vrijede standardni uvjeti i pravila korištenja kupona u Konzumovim prodavaonicama dostupni na linku.

U slučaju odabira usluge DOSTAVA PARTNERA korištenje kupona je moguće isključivo online prilikom kreiranja narudžbe.

 

8. Rangiranje, označavanje i ocjenjivanje  Proizvoda

Rangiranje odnosno redoslijed prikaza artikala unutar kategorije Proizvoda, a kako se isti prikazuju na Konzum online prodaji i Konzum mobilnoj aplikaciji, moguće je sortirati prema nekoliko kriterija: Relevantnost, Naziv uzlazno, Naziv silazno, Akcija, Cijena uzlazno, Cijena silazno.

Relevantnost je početni prikaz artikala unutar kategorije Proizvoda gdje je redoslijed uvjetovan brojem narudžbi u kojima se artikl nalazi u zadanom vremenskom periodu, a veći broj narudžbi uvjetuje višu poziciju u poretku.

Naziv uzlazno je početni prikaz artikala unutar kategorije Proizvoda gdje je redoslijed uvjetovan nazivom artikla (abecednim redoslijedom od slova A do slova Ž)

Naziv silazno je početni prikaz artikala unutar kategorije Proizvoda gdje je redoslijed uvjetovan nazivom artikla (abecednim redoslijedom od slova Ž do slova A)

Akcija je početni prikaz artikala unutar kategorije Proizvoda gdje je redoslijed uvjetovan činjenicom da se određeni artikl nalazi u posebnom obliku/uvjetu prodaje (primjerice: akcija, Multiplus bonus itd.)

Cijena uzlazno je početni prikaz artikala unutar kategorije Proizvoda gdje je redoslijed uvjetovan trenutno važećom maloprodajnom cijenom artikla i to od nižih cijena prema višima.

Cijena silazno je početni prikaz artikala unutar kategorije Proizvoda gdje je redoslijed uvjetovan trenutno važećom maloprodajnom cijenom artikla i to od viših cijena prema nižima.

Oznaka „PROMO“ nad artiklima unutar kategorije Proizvoda predstavlja plaćeno oglašavanje proizvođača ili dobavljača Proizvoda određenih artikala u prikazu prema kriteriju rangiranja Relevantnost na način da se nalaze na najvišim pozicijama u poretku. Oznaka „PROMO“ ne utječe na ostale kriterije prema kojima je moguće sortirati redoslijed.

Pravo  ocjenjivanja Proizvoda, neovisno o kupnji, imaju svi Korisnici.

 

9. Reklamacije, povrati i prigovori

Pisani prigovor možete uputiti putem:

 • putem besplatnog telefona kontakt centra: 0800 400 000
 • elektroničkom poštom na: konzum@konzum.hr
 • putem pošte na adresu: Konzum plus d.o.o., Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • u poslovnim prostorijama online prodaje

Na isti način možete nam se obratiti i ukoliko ste nezadovoljni našom uslugom.

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi (npr. u slučaju reklamacije na hranu, molimo da navedete ili fotografirate Proizvod (ukoliko se reklamacije može vizualno predočiti) te nam pošaljete lot oznaku i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum). Nakon zaprimljenog prigovora, poslat ćemo Vam potvrdu da smo isti zaprimili te ćemo Vam najkasnije u roku 15 kalendarskih dana odgovoriti na prigovor. (odgovoriti na prigovor (15 kalendarskih dana od dana kada smo zaprimili prigovor), sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

Svi Proizvodi  koje prodajemo se skladišti i dostavlja sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se Proizvod skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

 

10.  ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju materijalnog nedostatka bilo koje vrste Proizvoda Konzum snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja, osim ako je predmet Ugovora pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju Ugovora.

Konzum ne odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od dana predaje Proizvoda.

U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja.

Troškove otklanjanja materijalnog nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez materijalnog nedostatka snosi Konzum.

Materijalni nedostatak postoji:

 1. ako Proizvod ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno Ugovorom
 2. ako Proizvod nije prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je Kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja Ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako Proizvod nije isporučen sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno Ugovorom ili
 4. ako Proizvod nije isporučen s ažuriranjima kako je utvrđeno Ugovorom

Osim toga nedostatak postoji i:

 1. ako Proizvod nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se Proizvod iste vrste uobičajeno koristio, uzimajući u obzir, sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 2. ako Proizvod ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja Ugovora,
 3. ako Proizvod nije isporučen s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 4. ako Proizvod ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za Proizvod iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu Proizvoda te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 5. ako je Proizvod za koju je bilo predviđeno da ju instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža je posljedica nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju Proizvoda s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Konzum ne obvezuju javne izjave koje je on ili druga osoba u prethodnim fazama lanca  transakcija dao ako dokaže da nije znao niti mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja Ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.

Kod potrošačkih ugovora nedostatci neprikladnosti za upotrebu u svrhe za koje bi se isti Proizvod uobičajeno koristio, neodgovarajuće kvalitete, neisporuke dodatne opreme te neodgovarajuća količina/nepostojanje uobičajenih svojstava za Proizvod iste vrste ne postoje ako je, u trenutku sklapanja Ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje cit. nedostataka ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja Ugovora. Predmnijeva se da je svaki nedostatak Proizvoda koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako Konzum dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi Proizvoda ili naravi nedostatka.

Odredbe Ugovora kojima se ograničava ili isključuje odgovornost za nedostatke Proizvoda kod potrošačkog ugovora prije no što potrošač obavijesti prodavatelja o materijalnom nedostatku Proizvoda nisu obvezujuće za potrošača.

Kupac koji je uredno i na vrijeme obavijestio Konzum o nedostatku na Proizvodu može zahtijevati da se nedostatak ukloni tj. po svom izboru ima pravo na popravak Proizvoda Pili zamjenu. Ako Konzum u naknadnom primjerenom roku kojeg mu je dao Kupac ne ukloni nedostatak tj. ne izvrši popravak ili zamjenu, Kupac može raskinuti Ugovor ili zahtijevati sniženje cijene.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene Proizvoda, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Konzumu nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost Proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Konzum je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid Ugovora tek ako Konzum nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu sa zakonskim odredbama koje reguliraju popravak i zamjenu, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Konzuma da ga ukloni odnosno ako je Konzum izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid Ugovora. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Konzum ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na Konzumu.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez nedostatka snosi Konzum..

(Svi Proizvodi koje prodajemo se skladište i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se Proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.)

Koja prava ima Kupac u slučaju popravka/zamjene?

Popravak ili zamjena Proizvoda s nedostatkom provodi se bez dodatnog troška za Kupca, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Konzum o nedostatku (dolaskom u poslovne prostorije, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte) te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu Proizvoda i svrhu za koju je kupcu taj Proizvod bio potreban.

Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti Proizvod na raspolaganje Konzumu, a Konzum ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

U slučaju zamjene Proizvoda Potrošač nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjenih Proizvoda tijekom razdoblja prije njihove zamjene.

U kojim slučajevima nemate pravo na raskid Ugovora i povrat Proizvoda?

 1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja,
 2. otvoren Proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno sukladan,
 3. ako je nedostatak na Proizvodu neznatan.

Kupac nema pravo na raskid Ugovora zbog nedostatka na Proizvodu ako mu je nemoguće vratiti Proizvod ili ga vratiti u stanju u kojem ju je primio, osim ako je Proizvod potpuno ili djelomično propao ili oštećen zbog nedostatka koji opravdava raskid Ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati Proizvod ili da ga vrati u stanju u kojem ga je primio izgubio pravo da raskine Ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka, poput zahtijevati predaju drugog Proizvoda bez nedostatka.

 

11. JAMSTVO

Za sve Proizvode koji trebaju Kupcu biti dostavljeni s Izjavom o komercijalnom jamstvu i pratećom dokumentacijom Konzum se obvezuje isto dostaviti.

Izjava o komercijalnom jamstvu, upute za montažu, upute za uporabu i sl. bit će dostavljene Kupcu zajedno sa naručenim Proizvodom te proizvođač /uvoznik jamči da će Proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i Izjavi o komercijalnom jamstvu u jamstvenom roku pravilno funkcionirati.

U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka davatelj jamstva se obvezuje da će izvršiti popravak, podredno zamjenu, Proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu Proizvoda, Kupac ima pravo na raskid Ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili Vam treba bilo kakvo pojašnjenje, molimo Vas da nas kontaktirate putem besplatnog broja telefona 0800 400 000 ili e-mail adrese konzum@konzum.hr.

 

12. PRAVO POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača, Ugovor na daljinu, kao Potrošač možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 kalendarskih dana, od dana kada ste primili Proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid Ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti Trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu Ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu Ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) poslanoj:

 • poštom na adresu: Konzum plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb, Hrvatska;
 • elektroničkom poštom na: konzum@konzum.hr

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete preuzeti putem sljedećeg linka.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora, u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo Vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na Trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam Proizvod bude vraćen (najkasnije 14 kalendarskih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu Ugovora).

Potrošač je sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Proizvoda koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Upute za jednostrani raskid Ugovora te primjerak obrasca za jednostrani raskid možete naći na linku.

Ako Potrošač raskine Ugovor dužan je Proizvod vratiti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Konzum će o umanjenju vrijednosti kupljenog Proizvoda uzrokovano oštećenjem/gubitkom ambalaže odnosno oštećenjem Proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti Proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni Proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti Potrošača nakon primitka vraćenog Proizvoda.

Izravne troškove povrata Proizvoda Potrošač je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora (u roku od 14 kalendarskih dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom Ugovora), a ako Proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način Potrošač se može obratiti Konzumu na besplatni broj telefona 0800 400 000 ili e-mail adresu konzum@konzum.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja Proizvoda.

 

12.1. Kada nemate pravo na jednostrani raskid Ugovora?

Nemate pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima koje propisuje važeći Zakon o zaštiti potrošača (Proizvod koji je izrađen po specifikaciji kupca, lako pokvarljivi Proizvod ili Proizvod kojem brzo istječe rok uporabe, zapečaćeni Proizvod koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je Proizvod bio otpečaćen nakon dostave i ostalo). Cjelovite informacije vezane uz pravo Potrošača na jednostrani raskid Ugovora možete pronaći u važećem Zakonu o zaštiti potrošača.

 

13. INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka.

 

14. Vanjske usluge

Usluge koje pruža Konzum online prodaja ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Konzum nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe i/ili pregledavanja/pretraživanja Internet stranica i korištenja Konzum mobilne apliije.

 

15. Orijentacijska cijena

Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.

Orijentacijska cijena na narudžbi naša je procjena koliko će Vaša narudžba iznositi na dan preuzimanja ili dostave vaše narudžbe. Može se dogoditi da će iznos Vašeg računa malo odstupati od onog koji Vam je prikazan s ukupnom orijentacijskom cijenom na narudžbi i potvrdi Vaše narudžbe u Konzum online prodaji.

Zašto se orijentacijska cijena razlikuje od Vašeg konačnog računa?

Konačni račun može se razlikovati od orijentacijske cijene iskazane na Vašoj narudžbi.

Orijentacijske cijene za vagane Proizvode su cijene za Proizvode poput mesa, sireva, salama te voća i povrća koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Cijena će biti obračunata po točnoj težini koja Vam je dostavljena.

 

16. Uvjeti korištenja popusta u Konzum online prodaji

Podržavamo samo akcije objavljene na Konzum online prodaji i to:

 • za svaku pojedinačnu narudžbu može se iskoristiti samo jedan KOD za popust čija je isporuka tj. preuzimanje narudžbe do datuma navedenog u kuponu;
 • ako nije drugačije naznačeno na kuponu - dostava se obračunava prema važećem cjeniku (osim za usluge Drive in i Pokupi);
 • kupon s KOD-om za popust je neprenosiv;
 • kupon (KOD) može iskoristiti samo registriran i prijavljen kupac;
 • artikli označeni simbolom % predstavljaju našu najbolju cijenu na koju nije moguće obračunati dodatne popuste;
 • jedan Kupac može iskoristiti samo jedan KOD za popust. Ako Kupac želi koristiti bilo koju od usluga Konzum online prodaje vrijedi pravilo da KOD popust može iskoristiti samo jedan Kupac po kućanstvu sukladno zakonskim uvjetima. Ako je u korisničkom računu evidentiran broj MultiPlusCard kartice, Kupac ima pravo jednom iskoristiti KOD za popust po tom broju kartice. U slučaju da se isti broj MultiPlusCard kartice nalazi na više korisničkih računa, KOD popust će biti u mogućnosti iskoristiti samo jedan Kupac koji prvi kreira narudžbu s jednog od navedenih korisničkih računa. Prilikom kreiranja narudžbe i odabira usluge Drive in ili Pokupi gdje je prilikom naručivanja korištena pogodnost i unesen KOD za popust, Kupac koji je napravio narudžbu dužan je istu i preuzeti. Ne postoji mogućnost preuzimanja više narudžbi od strane jedne osobe/Kupca;
 • KOD za popust ne može se kombinirati s drugim KOD-ovima za popuste za Konzum online prodaju;
 • postotne popuste nije moguće kombinirati s drugim postotnim popustima koji se odnose na cjelokupan iznos računa;
 • popust se može obračunati ako je ukupni iznos računa jednak ili veći od minimalnog iznosa narudžbe potrebnog za izvršenje usluge;
 • kupon se ne može zamijeniti za gotovinu;
 • KOD za popust vrijedi za uslugu naznačenu na promotivnom materijalu;
 • Konzum zadržava pravo ne obračunavanja popusta ako postoji sumnja na zlouporabu;
 • ako biste htjeli iskoristiti MultiPlusCard kupone prilikom kupnje na Konzum online prodaji, potrebno je kupone predati dostavljaču prilikom dostave uz uvjet da kuponi vrijede na dan dostave;
 • kupone je na Konzum online prodaji moguće iskoristiti na ukupan iznos računa koji nije viši od 1.327,23 € (10.000 kn).

 

II. UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE USLUGE PUTEM INTERNETSKE STRANICE

Konzum pruža interaktivnu online uslugu putem Internetske stranice na domeni www.konzum.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Ovi Uvjeti korištenja Internetske stranice propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i Posjetitelja.

Korištenjem i pristupom ovim Uvjetima korištenja Internetske stranice, izjavljujete da ste pročitali i razumjeli Uvjete korištenja Internet stranice, da ste s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te da pristajete na korištenje Internetske stranice u skladu s njima.

Pravo korištenja Internetske stranice nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih korisničkih podataka i lozinki na mjestima gdje iste kao takve postoje.

Prilikom registracije na Konzum on line prodaju bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe, ne dijeliti je s drugim osobama i čuvati od neovlaštenog pristupa i uporabe od strane trećih osoba. Svoju lozinku ne smijete otkrivati ili na bilo koji drugi način učiniti poznatom trećoj osobi u cilju omogućavanja neovlaštenog pristupa i/ili korištenja usluge Konzum on line prodaje. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ili u slučaju gubitka, krađe i/ili svake druge neovlaštene uporabe Vaše lozinke ljubazno Vas molimo da nas bez odgode kontaktirate putem telefona 0800 400 000 ili putem e-maila: online@konzum.hr, kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke. Ako postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Konzum ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

Sve stranice Konzum on line prodaja na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta..) zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica Konzum on line prodaje.

Upoznati ste  s činjenicom mogućih povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.) ili poteškoći pristupa Internetskoj stranici uslijed događaja više sile te Konzum ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korištenjem stranice potvrđujete da se slažete se i prihvaćate da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Internetskoj stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Konzum ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu Korisnicima, Kupcima i/ili Posjetiteljima. Svaki Korisnik, Kupac i Posjetitelj prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na Proizvode ili usluge koje pruža Konzum.

Konzum pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Konzum je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Konzum može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ako Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj ne prihvaća ove Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetske stranice.

 

17. Promjena uvjeta korištenja

Konzum zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja Internetske stranice. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na Internetskoj stranici. Bilo kakvo korištenje ove Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i /ili Posjetitelja nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja Internetske stranice kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako Korisnik, Kupac ili Posjetitelj koristi Internetsku stranicu nakon izmjene Uvjeta korištenja Internetske stranice, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisnicima, Kupcima i /ili Posjetiteljima uslijed takvih izmjena.

 

18. Računalna oprema

Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Konzuma te sve sa tim povezane troškove. Konzum nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika, Kupca ili Posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

 

19. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Internetske stranice je zaštićen i Konzum ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Internet stranici dužni ste prethodno kontaktirati Konzum putem e-mail adrese konzum@konzum.hr ili putem besplatnog broja telefona 0800 400 000 Konzumovog Kontaktnog Centra.

 

Ova Internetska stranica sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi Proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskoj stranici isključivo su pravo društva Konzum, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Konzum je registrirani žig društva Konzum te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. Konzum je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ove Internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja društva Konzum strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje Uvjeta korištenja Internet stranice koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja društva Konzum i nositelja autorskog prava.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetske stranice dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Korisnika.

Korisnik se obvezuje da neće na ovu Internetsku stranicu postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Konzum ne snosi obvezu izvješćivati Korisnika, ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

Uvjeti korištenja Internetske stranice navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist društva Konzum kao i s istim povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, te svako od njih ima pravo izravno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

 

20. Dostupnost Konzum online prodaje

Iako Vam Konzum nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Konzum ne može jamčiti da će usluge online prodaje odgovarati Vašim potrebama.

Pristup Internetsku stranici (www.konzum.hr) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja i/ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

21. Povezane internet stranice

Internetska stranica uključuje linkove na druge internet stranice. Materijali na tim stranicama su izvan kontrole Konzuma te Korisnici, odnosno Kupci na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik.

Konzum nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Dio Internetske stranice predviđen je i za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Konzum nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

 

22. Nadzor

Konzum ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, kako bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja Internetske stranice, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Konzuma, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom.

 

23. Naknada štete

Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Konzum, s njime povezana društva, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i/ili Posjetitelja.

 

24. Osobni podaci

Informacije o obradi osobnih podataka od strane Konzuma kao voditelja obrade dostupe su na linku.

 

25. Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 

26. Odricanje od prava

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

 

27. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Sve sporove iz ovih Uvjeta ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

 

28. Primjena uvjeta korištenja

Ovi Opći uvjeti i pravila i Uvjeti korištenja Internetske stranice primjenjuju se od 01.01.2023. godine i vrijede do njihove izmjene ili opoziva od strane Konzuma.

Odredbe ovih Općih uvjeta i pravila i Uvjeta korištenja Internetske stranice, kojima se reguliraju okolnosti poslovanja Konzuma u vrijeme pandemije COVID- 19, prestaju vrijediti danom donošenja odluke nadležnog tijela RH o prestanku pandemije bez potrebe daljnje obavijesti od stane Konzuma.

 


Arhiva