Naši partneri

Kao društveno odgovorna kompanija jedan od naših osnovnih ciljeva je ostvarenje i održanje korektnog odnosa između nas i naših partnera. Konzum kao takav teži biti pouzdan suradnik svim svojim poslovnim subjektima.