Naša osobna iskaznica

Osnovni podaci kompanije Konzum plus d.o.o.

Naziv:

KONZUM plus d.o.o.

Sjedište i adresa:

Zagreb, Marijana Čavića 1/a

Djelatnost:

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Pravni subjekt:

društvo s ograničenom odgovornošću

Predsjednik Uprave:

Zoran Mitreski

Telefon:

01/2482 222

Telefaks:

01/2482 525

E-mail:

konzum@konzum.hr

Web adresa:

www.konzum.hr

OIB:

62226620908

Matični broj kompanije (MB):

04939026

Matični broj subjekta (MBS):

081180016

Temeljni kapital:

20.000 kn, uplaćen u cjelosti

Godina osnivanja:

2019.