Poslovni partneri

Poštovani, niže možete odabrati na koji način želite isplatiti dar u naravi.

POKLON KARTICA

Pripremili smo ovu kratku uputu kako bismo Vam olakšali naručivanje Poklon kartice.

Molimo Vas da prema Vašim potrebama ispunite narudžbenicu i pošaljete na adresu dar@konzum.hr.
Nakon zaprimanja Vaše narudžbe, u roku 24 sata, poslati ćemo Vam račun i ugovor na istu adresu sa koje smo zaprimili narudžbu.

Plaćanje na temelju ispostavljenog računa možete izvršiti na dva načina:

Međusobnom kompenzacijom - molimo prvo dogovorite kompenzaciju na broj: 01/2412-800 i 01/2402-799. Ovjerenu kompenzaciju pošaljite na mail adresu kompenzacije@konzum.hr. Prilikom preuzimanja Poklon kartica molimo donesite završenu kompenzaciju na uvid.

Virmanom - račun na temelju kojega vršite uplatu poslati ćemo na Vašu e-mail adresu. Kopiju uplate molimo pošaljite na mail adresu dar@konzum.hr , na broj faxa 01/4723-100 ili donesite osobno prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja Poklon kartica potrebno nam je donijeti ugovore (2 primjerka ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje). Ukoliko ugovore šaljete poštom Poklon kartice možete dobiti tek nakon što ugovore zaprimimo.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese dar@konzum.hr ili na broj 01/2402-700.

Ukoliko naručujete s područja Splitsko-dalmatinske ili Dubrovačko-neretvanske županije molimo kontaktirajte nas putem e-mail adrese dar.split@konzum.hr ili na broj 021/649-479.

Ukoliko naručujete s područja Šibensko-kninske ili Zadarske županije molimo kontaktirajte nas putem e-mail adrese dar.sibenik@konzum.hr ili na broj 022/242-401.


Pravila korištenja Konzum poklon kartice za pravne subjekte pogledaj ovdje.POTVRDE ZA PRISTUPANJE DUGU

Ako ste odlučili svojim zaposlenicima dati Potvrde za pristupanje dugu, molim da postupite prema uputi u nastavku.

Molimo Vas da prema Vašim potrebama ispunite jednu od ponuđenih excel tabela.

Tabele su podijeljene u dva sheeta (dvije radne površine u jednom dokumentu). U sheetu PODACI O TVRTKI upisujete tražene podatke, a u POPIS DJELATNIKA unosite podatke o djelatnicima kojima ćete darovati potvrdu.

Za:

  • PREZIME I IME – maksimalno 35 znakova uključujući i razmake - molimo da upisujete prvo prezime, a zatim ime korisnika
  • ORGANIZACIJSKA JEDINICA – maksimalno 40 znakova uključujući i razmake (molimo da koristite ovu opciju samo ako mislite da Vam je neophodna)
  • IZNOS – apoeni od 50 do 1000 kuna - upisuju se samo puni brojevi, bez decimala

Ukoliko djelatnicima darujete DAR ZA DJECU molimo da upisujete roditelja – korisnika, jer potvrde ne mogu glasiti na djecu.

Molimo Vas da tabelu prvo pohranite na svoje računalo te je nakon popunjavanja pošaljite na e-mail adresu dar@konzum.hr.
Ukoliko naručujete iz Splitsko-dalmatinske ili Dubrovačko neretvantske županije koristite e-mail adresu dar.split@konzum.hr.
Ukoliko naručujete iz Šibensko-kninske ili Zadarske županije koristite e-mail adresu dar.sibenik@konzum.hr.

Nakon zaprimanja Vaše narudžbe, u roku 24 sata, poslati ćemo Vam terećenje i Ugovor o pristupanju dugu na istu adresu sa koje smo zaprimili narudžbu.

Plaćanje na temelju ispostavljenog terećenje možete izvršiti na dva načina:

Međusobnom kompenzacijom - molimo prvo dogovorite kompenzaciju na broj: 01/2482-159. Ovjerenu kompenzaciju pošaljite na mail adresu kompenzacije@konzum.hr ili na broj faxa 01/2482-165 (Sektor financija). Prilikom preuzimanja Potvrda za pristupanje dugu molimo donesite završenu kompenzaciju na uvid.

Virmanom - terećenje na temelju kojega vršite uplatu poslat ćemo na Vašu e-mail adresu. Kopiju uplate molimo pošaljite na mail adresu dar@konzum.hr, na broj faxa 01/4723-100 ili donesite osobno prilikom preuzimanja Potvrda za pristupanje dugu.

Prilikom preuzimanja Potvrda za pristupanje dugu potrebno nam je donijeti ugovore (2 primjerka ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje). Ukoliko ugovore šaljete poštom Potvrde za pristupanje dugu možete dobiti tek nakon što ugovore zaprimimo.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate na broj 01/2402-700, za područje Splitsko-dalmatinske ili Dubrovačko-neretvanske županije na broj 021/689-479, te za područje Šibensko-kninske ili Zadarske županije na broj 022/242-401.