PRAVILA KORIŠTENJA POSLOVNE KONZUM eGift KARTICE ZA PRAVNE OSOBE

 

KONZUM plus d.o.o. Zagreb, Marijana Čavića 1a, 10 000 Zagreb, OIB: 62226620908 (dalje: Konzum) kao izdavatelj poslovne eGift kartice utvrđuje ova Pravila korištenja Poslovne Konzum eGift kartice za pravne osobe (u daljnjem tekstu: Konzum eGift kartica).

Ovim Pravilima regulirana su međusobna prava i obveze Konzuma i korisnika eGift kartice.

Korištenjem Konzum eGift kartice korisnik eGift kartice prihvaća Pravila korištenja Elektronske poklon kartice.

Korisnik Konzum eGift kartice je fizička osoba korisnik Konzum eGift kartice koju mu dodjeljuje pravna osoba.

Ova Pravila obvezuju kako Konzum tako i svakog korisnika eGift kartice.

 

Korištenje Konzum eGift kartice

 • Preduvjet za korištenje Konzum eGift kartice je instalacija Konzum eGift aplikacije (u daljnjem tekstu: Aplikacija) koju je moguće pronaći za Android i IPhone mobilne uređaje.
 • U trenutku korištenja i/ili plaćanja Konzum eGift karticom na mobilnom uređaju mora biti uključena podatkovna veza s internetom.
 • Konzum eGift kartica može se koristiti za plaćanje trgovačke robe na svim maloprodajnim mjestima Konzuma osim za plaćanje putem interneta, plaćanje računa za režije, plaćanje goriva, plaćanje telefonskih bonova, plaćanje A-bonova, plaćanje cigareta i plaćanje kompozitnih plinskih boca. Za plaćanje Konzum eGift karticom nije moguće izdati R-1 račun.
 • Iznos na Konzum eGift kartici moguće je višekratno koristiti do potpunog iskorištenja iznosa na kartici, a unutar godine dana od dana izdavanja Konzum eGift kartice. Konzum eGift karticom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa.
 • Ukoliko iznos na Konzum eGift kartici nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodavaonica prihvaća, bankovnim i poklon karticama također. Jedan račun se može platiti s više Konzum eGift kartica.
 • Iznos s Konzum eGift kartice nije moguće zamijeniti za novac. Robu kupljenu Konzum eGift karticom moguće je zamijeniti za drugu robu. Nije moguće dobiti povrat novca. Konzum eGift kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva.
 • Konzum eGift kartica treba se iskoristi u roku od godine dana od dana izdavanja Konzum eGift kartice, osim ako na zahtjev korisnika nije zatražen kraći rok. U tom slučaju će krajnji rok iskorištenja Konzum eGift biti naveden na kartici. Korisnik Konzum eGift kartice sam mora voditi evidenciju isteka valjanosti jer prethodno neće zaprimiti obavijest o isteku njezine valjanosti.
 • Nakon isteka roka valjanosti kartice nepotrošeni iznos na Konzum eGift kartici se briše i nije ga moguće iskoristiti. 
 • Korisnik Konzum eGift kartice podatke o preostalom iznosu i roku korištenja Konzum eGift kartice može provjeriti u Konzum eGift aplikaciji ili telefonskim pozivom na besplatni info telefon 0800 400 000.
 • Prilikom korištenja Konzum eGift kartice Korisnik ne skuplja MultiPlusCard BONUS kune.

 

Gubitak ili krađa

 • Konzum ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu Konzum eGift kartice, odnosno uređaja na kojem se ista nalazi niti za gubitak ili krađu PIN-a za ulazak u aplikaciju, odnosno lozinke mobilnog uređaja, kao ni za moguću štetu nastalu kao posljedica navedenog.
 • Korisnik u slučaju gubitka ili uništenja kartice za istu ne može tražiti povrat novca ili bilo koju drugu naknadu štete.

 

Završne odredbe

 • Ova Pravila stupaju na snagu na dan njihove objave na internet stranici Konzuma: https://www.konzum.hr/poslovni-partneri/pravila-koristenja
 • Konzum pridržava pravo promijeni ova Pravila. Promjene ovih Pravila stupaju na snagu na dan njihove objave na Internet stranici Konzuma.
 • Mogući sporovi između korisnika i Konzuma rješavaju se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, ako za pojedini spor nije nadležan drugi sud.

 

U Zagrebu, studeni 2022.